Ledig stilling

Østre Toten kommune

Miljøveileder 100% midlertidig stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lena ungdomsskole er en av to ungdomsskoler i Østre Toten kommune. Skolen har per tiden 270 elever og ca. 50 ansatte. Vi holder til rett utenfor Lena sentrum. Skolen ble totalrenovert i 2012. Vi er utviklingsorientert, og har deltatt i mange prosjekter opp gjennom årene.

Vi søker etter en erfaren miljøveileder til Lena ungdomsskole, med tiltredelse snarest. Stillingen vil være en 100% midlertidig stilling fram til 31.7.24. I stillingen ligger det 11% ferietrekk grunnet ferier. Lønnsprosenten vil derfor være 89%.

Miljøveilederen skal i hovedsak ha ansvar for oppfølging av enkeltelever, og vil være del av et team rundt disse elevene. I tillegg skal veilederen generelt bidra til å styrke elevenes læringsmiljø og jobbe generelt forebyggende, i henhold til lover og forskrifter.

 

Arbeidsoppgaver:

Bidra til å trygge relasjoner mellom elev og skole og styrke ungdommens skoletilknytning med fokus på trivsel og mestring
Oppfølging av elever sosialt og faglig.
Arbeid med læringsmiljøet i gruppene/enkeltelevene.
Delta i profesjonsfellesskapet - planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsmiljø individuelt og i samarbeid med kolleger.
Samarbeid med kolleger, foreldre og andre instanser.

 

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning og/eller pedagogisk/psykologisk utdanning. Annen relevant 3-årig utdanning kan bli vurdert
 • Erfaring fra veiledningsarbeid er ønskelig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evnen til å kommunisere med og bygge relasjoner til eleven/elevgruppen, samt evne til å samarbeide med andre lærere, rektor og andre voksne på skolen
 • Gode norskkunnskaper, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tilfredsstillende politiattest ved tiltredelse

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.


Personlige egenskaper:

 • Du er en trygg og tydelig voksen som legger vekt på det elevene får til
 • Du trives sammen med barn og ungdom
 • Du har kompetanse i hvordan du kan legge til rette for sosial ferdighetstrening
 • Du viser fleksibilitet og er med på å finne gode løsninger
 • Du liker å arbeide sammen i team med ulike typer mennesker, og er aktiv i utviklingen av profesjonsfellesskapet
 • Du er raus, tålmodig og tolerant
 • Du er en god relasjonsbygger, og tåler fint å stå i krevende relasjoner over tid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Menn oppfordres til å søke


Vi tilbyr:

Spennende og variert arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø sammen med barn, ungdom og kolleger.
Faglig og sosialt fellesskap blant engasjerte og allsidige medarbeidere.
Utfordrende oppgaver i en skole i utvikling.
Du arbeider i et team og har mulighet til å påvirke din arbeidssituasjon innenfor gitte rammer.
Vi har et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø hvor du kan finne faglig støtte og gode utviklingsmuligheter

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementerog Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.