• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3889812
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Miljøterapeuter - helgestillinger

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid brukeren i sentrum gjennom recovery og en høy grad av brukermedvirkning.

Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte pasient. For å oppnå dette bruker vi blant annet Mentaliseringsbasert miljøterapi, BET-basert miljøterapi samt IMR (Illness Managment and Recovery)

Tjenesteområdet innehar i dag 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommune. Inkludert er Rudsdalen bo- og behandlingssenter som består av mottaksplasser, KAD, brukerstyrt plass og 6 langtidsplasser. Vi utfører helsetjenester til voksne med alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus som trenger oppfølgning over en kortere eller lengre periode.

Avdelingene er preget at høy faglighet og godt arbeidsmiljø.

Vi søker miljøterapeuter til helgestillinger i 3 faste stillinger og 3 vikariater i todelt turnus dag/aften 15-17% stilling, per tiden med arbeid hver 3. helg.

Stillingene tiltredes etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte bistand til pasienter i henhold til vedtak i følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet, utføre tjenester og bidra til at driften ved avdelingen er i tråd med vedtatte etiske retningslinjer
 • Planlegge gjennomføre, evaluere og korrigere miljøterapien og dokumentere dette i elektronisk pasientjournal
 • Påse at brukermedvirkning blir ivaretatt overfor boligens pasienter
 • Håndtere/administrere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Gjennomføre egen kompetanseplan

Kvalifikasjoner:

 • Treårig helse- og sosialfagutdannet, HPR-nr registreres i CV
 • Studenter i helse- og sosialfag under treårig utdanning kan også søke
 • Du har gode norskkunnskaper. Søkere utenfor Skandinavia skal ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig
 • Du har gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Det stilles krav til relevant arbeidserfaring.
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning innen psykisk helse og rus, erfaring fra fagfeltet kan kompensere for dette

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør overfor deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, både individuelt og i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer
 • Et tjenesteområde som er visjonært, fremtidsrettet og profesjonelt
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Todelt turnus med arbeid dag/aften, for tiden hver 3. helg

Annet

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3889812
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune