• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2021
 • Sted:
  Sande
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Sande
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3795173
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Miljøterapeuter/fagarbeidere/studenter - tilkallingsvikarer

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prestegårdsalleèn 19 og Prestegårdsalleèn 17 er 2 av åtte døgnbemannede botilbud i virksomhet Voksenhabilitering. Virksomhet Voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og støttekontakt- og avlastningstilbud. Tjenestestedet er lokalisert sentralt i Sande sentrum. Det er god togforbindelse både retning Oslo og Tønsberg. Ved Prestegårdsalleèn 19 og Prestegårdsalleèn 17 yter vi i dag tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. 

Fakta om stillingene:

Ved vårt tjenestested Prestegårdsalleèn 19 og Prestegårdsalleèn 17 har vi behov for å ansette flere tilkallingsvikarer som kan arbeide dag, kveld, natt og i helger og høytider i varierende vaktlengder.

Prestegårdsalleèn 19 og Prestegårdsalleèn 17 gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Som ansatt bistår man den enkelte med blant annet ivaretakelse av stell og hygiene, aktivisering, ernæring og legemiddelhåndtering. Ansatte bistår også i å ivareta dagliglivets oppgaver som renhold, innkjøp osv.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Veilede og bistå den enkelte til å bruke og utvikle egne evner for å oppleve mestring i eget liv.
 • Tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkeltes behov.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Vernepleier, sykepleier. Søkere med annen relevant høgskoleutdanning vil bli vurdert.
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier/barne- og ungdomsarbeider.
 • Studenter innen vernepleie/sykepleie. 
 • Søkere i et utdanningsløp mot relevant fagutdanning, og studenter innen relevant høgskoleutdanning vil bli vurdert.

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og selvstendig.
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner.
 • Viser engasjement.

Ved ansettelse vil det bli vektlagt hvordan søker vil utfylle personalgruppen.

Ved eventuell tilsetting kreves:

 • Politiattest
 • Førerkort
 • Gjennomført KS- e-læringskursene: "Kompetansehevende tiltak i tjenestene for personer med utviklingshemming" og "kurs i legemiddelhåndtering".
 • Bestått passeringstest i legemiddelhåndtering som vil bli arrangert av Virksomhet voksenhabilitering.  

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  20.05.2021
 • Sted:
  Sande
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Sande
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3795173
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune