• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3708848
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Miljøterapeuter/fagarbeidere/studenter - vikarer

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tunnelveien 44-46 er en av åtte døgnbemannede botilbud i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen til boligen. Det er god togforbindelse både retning Oslo og Tønsberg. Ved Tunnelveien 44-46 yter vi i dag tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. 

Fakta om stillingene:

Ved vårt tjenestested Tunnelveien 44-46 har vi behov for å rekruttere nye vikarer fra dags dato. Vi har behov for flere vikarer i forbindelse med sykdom og ferieavvikling. Dette er turnusstillinger med arbeid på dag, kveld, natt og i helger. Vi har spesielt behov for å knytte til oss personer som kan vikariere for våre nattevakter.

Tunnelveien 44-46 gir tjenester til 8 mennesker med ulike bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Som ansatt bistår man den enkelte med blant annet ivaretakelse av stell og hygiene, aktivisering, ernæring og legemiddelhåndtering. Ansatte bistår også i å ivareta dagliglivets oppgaver som renhold, innkjøp osv.

Viktigste arbeidsoppgaver:

Veilede og bistå den enkelte til å bruke og utvikle egne evner for å oppleve mestring i eget liv.

Tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkeltes behov.

Krav til kvalifikasjoner:

Vernepleier, sykepleier. Andre søkere med sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Studenter innen vernepleie/sykepleie

Søkere i et utdanningsløp mot helsefagarbeider og studenter innen sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.

 

Ved eventuell tilsetting kreves:

Politiattest

Førerkort

Gjennomført KS- e-læringskursene: "Kompetansehevende tiltak i tjenestene for personer med utviklingshemming" og "kurs i legemiddelhåndtering".

Bestått passeringstest i legemiddelhåndtering som vil bli arrangert av Virksomhet voksenhabilitering.  

Personlige egenskaper:

Er ansvarsbevisst og selvstendig.

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

 

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 
 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3708848
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune