Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  12.03.2021
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3488574
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Miljøterapeuter/fagarbeidere/studenter - tilkallingsvikarer og sommervikarer

Virksomhet voksenhabilitering har åtte døgnbemannede botilbud. Voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Fire av boligene er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen og til disse boligene. To av boligene ligger i kort avstand fra Hof sentrum. To bolig ligger i Sande.

Tilkallingsvikarer og sommervikarer.

Ved våre tjenestesteder Roveveien 17 og 7 tallet har vi ledige stillinger som tilkallingsvikarer og sommervikarer.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Veilede og bistå den enkelte til å bruke og utvikle egne evner for å oppleve mestring i eget liv.
 • Tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkeltes behov.

 Krav til kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Studenter innen vernepleie/sykepleie
 • Søkere i et utdanningsløp mot helsefagarbeider og studenter innen sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.

Ved eventuell tilsetting kreves:

 • Politiattest
 • Førerkort

Gjennomført KS- e-læringskursene: "Kompetansehevende tiltak i tjenestene for personer med utviklingshemming" og "kurs i legemiddelhåndtering".

Bestått passeringstest i legemiddelhåndtering som vil bli arrangert av Virksomhet Bo - og aktivitetstilbud for funksjonshemmede.

 Personlige egenskaper:

 • Er ansvarsbevisst og selvstendig.
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.