• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4230211
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Miljøterapeuter 16% og 25% fast, Rus og psykisk helse, Hidlamyra butilbod

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Innan eininga Rus og psykisk helse er det no ledig stilling som helsefagarbeidar i det heildøgnsbemanna butilbodet, Hidlamyra. Vi gjev tenester til brukarar busett i omsorgsbustader. Bustadane er sentralt plassert i Skogsvåg.

Stillinga er knytt til årsturnus med 16 helger i året, todelt turnus.

16% stilling har kun vakter knytt til helg, medan 25 % stillinga har nokre seinvakter på kvardagar og. Helgene er plassert i turnus med ulikt intervall mellom helgene.

Øygarden kommune tilbyr timebank, stillinga kan (dersom ledig) utvidast med timebank.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Heilhetleg oppfølging av brukarar
 • Legemiddelhandsaming, delegert ansvar.
 • Dokumentasjon og utføring av tiltak knytt til vedtak etter kapittel 9 i Helse og omsorgstenestelova
 • Bruka aktivt kvalitet og avvikssystem

 

Kvalifikasjonar: 

 • Helse og sosialfagleg høyskuleutdanning
 • Tilfredsstillande politiattest

 

Ønskjeleg med:

 • Erfaring med arbeid med menneskjer med psykiske vanskar
 • Erfaring frå arbeid med psykisk utviklingshemma/tvang knytt til kapittel 9 i Helse og omsorgstenestelova.
 • Førerkort klasse B

Personlege eigenskapar:

 • Medarbeidar med høg fagleg bevisstheit
 • Positiv, fleksibel og løysingsorientert
 • Trygg i seg sjølv, robust
 • Ønske om å bidra positivt inn i personalgruppa
 • Open for utfordringar
 • Taklar stress og hektiske situasjonar på ein god måte

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Regelmessig veiledning

 

Kontakt: Sigrid-Marie Mikkelsen, avdelingsleiar i Hidlamyra butilbod,

tlf 9921 2953 / 9415 5560.

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4230211
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune