• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4856937
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
Ledig stilling

Gol kommune

Miljøterapeutar i Vesterhusvegen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapitenesta gir tenester til brukarar i eigen heim. Stillingane er knytt til brukarar med bustad i Vesterhusvegen. Det er utarbeidd turnus der det er sett av tid til samarbeidsmøter og vi har tilbod om fagleg rettleiing og opplæring.

Vi søkjer:
Miljøterapeutar i tre faste stillingar i 80-100 % stillingar. Stillingane inngår i turnus med langvakter, døgnvakter og arbeid i helgar.

Arbeidsoppgåver:
• Opplæring og rettleiing i aktivitetar i dagleglvet (ADL)
• Tilretteleging for brukarstyrt kvardag
• Sørge for at tenestemottakar opplever tryggheit, blir verdsett og behandlast med respekt
• Sikre god kontakt og oppfølging av pårørende
• Bidra til utvikling av eit godt arbeidsmiljø og fagmiljø
• Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica

Kvalifikasjonar:
• 3-årig høgskuleutdanning innafor helse, sosial eller pedagogikk
• Evt. utdanna fagarbeidar med relevant fagbrev.
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne
• Førarkort klasse B

Vi ynskjer at du har:
• Helsefagleg kompetanse og/eller kompetanse i målretta miljøarbeid
• Kunnskap om og erfaring med utviklingshemming, autisme og epilepsi.
• Kompetanse i behovskartlegging, iverksetting og evaluering av tiltaksplanar
• Kjennskap til hol. kap. 9 (tvang og makt)
• God kunnskap i bruk av elektroniske hjelpemiddel. Det gjeld bruk av verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet
• Erfaring i bruk av velferdsteknologi og teknologi for brukarane

Vi tilbyr:
• Eit interessant og utfordrande arbeide med varierte og spennande arbeidsoppgåver
• Opplæring og fagleg rettleiing
• Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
• God pensjonsordning

For stillinga gjeld:
Tilsetting etter lov og avtaleverk

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4856937
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune