Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Miljøterapeutar/fagarbeidarar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aktivitetseininga i Sunnfjord kommune har aktivitetstilbod til vaksne i alle aldrar i Sunnfjord kommune. Aktivitetstilbodet kan gjevast som opplæring, arbeid eller anna type dagaktivitet til menneske som av ulike grunnar har behov for tilrettelegging eller bistand. Vi har også ansvar for Friskliv- og frivilligsenteret i kommunen. Vi er i alt 49 positive og engasjerte medarbeidarar som jobbar i eininga fordelt på små og store stillingar i heile kommunen.

Vi har no behov for fleire engasjerte tilsette i eininga vår og har ledig følgande stillingar

 

Stilling 1:
 • 100 % fast stilling som miljøterpeut/fagarbeidar. Stillingane er knytt til dagsenter for personar med funksjonsnedsetting/psykiatri/rus. Arbeidsstad er i all hovudsak i Førde, men sidan vi har tilbod også andre stader i kommunen, vil vi ha behov for tilsette som er fleksible og kan arbeide fleire stader. I Naustdal, på Sande og i Jølster.
Stilling 2:
 • 100 % fast stilling som miljøterapeut/fagarbeidar. Stillingane er knytt til dagsenter for personar med demenssjukdom/dagsenter for eldre. Arbeidsstad er i all hovudsak i Jølster både på Vassenden og på Skei, men vi sidan vi har dagsenter også andre stader i kommunen, kan vi ha behov for tilsette som er fleksible og kan arbeide fleire stader. I Førde, i Naustdal og på Sande.
Stillling 3:
 • 1 x 60 til 80 %, og 1 x 20 % fast stilling som miljøterapeut/fagarbeidar. Stillingane er knytt til dagsenter for personar med demenssjukdom/dagsenter for eldre. Arbeidsstad er i all hovudsak i Førde og i Naustdal, men sidan vi har dagsenter også andre stader i kommunen,  kan vi ha behov for tilsette som er fleksible og kan arbeide fleire stader. På Sande og i Jølster.
Stilling 4:
 • 40 % vikariat som miljøterapeut/fagarbeidar. Vikariatet varer fram til 7. august 2023. Stillingane er knytt til dagsenter for personar med funksjonsnedsetting/psykiatri/rus. Arbeidsstad er i all hovudsak i Førde, men sidan vi har tilbod også andre stader i kommunen, vil vi ha behov for tilsette som er fleksible og kan arbeide fleire stader. I Naustdal, på Sande og i Jølster.

Vi er ei eining med tilsette i Førde, Naustdal, Vassenden, Skei og Sande. Det kan vere aktuelt å berre jobbe ein stad, men vi ønsker gjerne tilsette som er fleksible og som kan arbeide to eller fleire stader. Dei ulike stillingane kan sjølvsagt kombinerast slik at ein både arbeider på området eldre og området yngre. Det kan og vere aktuelt med større stillingsprosent og andre arbeidsoppgåver tilknytt andre arbeidsstader i kommunen, dersom behovet endrar seg. Dette vert ledd i ein større kabal, men arbeidet ein vert sett til er sjølvsagt knytt  til kva kvalifikasjonar den som vert tilsett har.

Kvalifikasjonar for stillingane:
 • fagleg relevant utdanning innan helse-/sosial; aktivitør, fagarbeidar, sjukepleie eller vernepleie. Vi er også opne for andre relevante utdanningar. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • førarkort klasse B
 • god IKT- kompetanse
 • gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
Vi ønsker oss ein medarbeidar som:
 • er kreativ og glad i menneske
 • har god arbeidskapasitet, og kan handtere ein hektisk kvardag med mange arbeidsoppgåve
 • er strukturert og flink til å planlegge eigen arbeidskvardag
 • er fleksibel, har gode samarbeidsevner og kan jobbe tverrfagleg
 • har god kjennskap til bruk av IT-verktøy; i Sunnfjord kommune nyttar vi journalprogrammet CosDoc
 • er fagleg trygg og flink til å samarbeide med andre
 • har erfaring frå fagfeltet
Vi kan tilby:
 • utfordrande, varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • samarbeid med mange engasjerte menneske i kommunen
 • kompetansetillegg for relevant vidareutdanning
 • god pensjons- og forsikringsordning.

Politiattest av nyare dato vert krevd før start i stilling. Vi ber om at du oppgir referansar i søknaden. Du søker elektronisk.

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg.