Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  02.03.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3489543
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Miljøterapeut, Vinkelen 3B MTA (2021/070)

Seksjon boligtjenesten
Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeboende og seksjon dag- og arbeidstilbud, også kalt Rana Arbeidssenter.

I seksjon Boligtjenesten, avd. Vinkelen 3B, er det fra ledige

 • 48,59% fast stilling som miljøterapeut, fra dags dato.

Kvalifikasjonskrav:
• Vernepleier/sykepleier/sosionom
   Vernepleier-/sykepleier-/ sosionomstudenter under utdanning, kan vurderes tilsatt hvis mangel på kvalifiserte søkere.
• Beherske data som verktøy.
• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
• Gyldig politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  Personlig egnethet vektlegges.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Arbeidserfaring med utviklingshemmede mennesker og psykiske lidelser vektlegges.
• Arbeidserfaring fra jobbing med aldring og demens vektlegges.
• Gyldig medisin kompetanse.
• Arbeidserfaring fra jobbing som våken nattevakt.
• Erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy. Kjennskap til programmet Profil / Minvakt og Mobil omsorg er en fordel.

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 4. helg. 12-timers vakter.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuell intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkere oppgi om de også vil stå som søkere på andre ledige stillinger.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger..

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingsleder Rune Stene 95254366

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 02.03.2021