Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Miljøterapeut/vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bidra til å skape medvirkning, trygghet og mestring for tjenestemottakerne i Bo og habilitering?

Vi søker miljøterapeut/vernepleier til 100 % fast stilling og 90 % fast stilling, per tiden med arbeidstid i turnus ved avdeling Sommerro.

I denne stillingen gir arbeidsgiver et lønnstillegg på kr. 25.000 (pr. 100 % stilling) ved oppstart. Dette er et rekrutteringstiltak og gis til fast ansatte vernepleiere og sykepleiere i turnusstilling. Vernepleiere som har under 8-års ansiennitet gis tilleggsansiennitet opp til 8 år ved ansettelse. 

Ved interne omrokkinger vil andre stillinger, muligens ved andre avdelinger og i andre stillingsstørrelser bli ledig.

Om enheten

Bo og habilitering er en enhet i Kristiansund kommune, og er organisert i elleve avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Som ansatt i Bo og habilitering blir du en del av et aktivt fagmiljø. Du får dyktige og positive kollegaer som alle jobber for å gi brukerne våre gode tjenester. Vi har fokus på aktivitet, livskvalitet og selvbestemmelse. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet. Enheten skal bidra til at personer med utviklingshemming eller andre utfordringer og deres familier mottar tjenester som gir rom for å leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, interesser og behov.

Visjon Fag: Det gode liv for deg - livskvalitet gjennom hele livet. 

Om avdelingen

Avdeling Sommerro tilbyr avlastningstjenester samt at vi har ansvar for barneboligen. Avdelingen flyttet inn i nye lokaler høsten 2022 på Dale i Kristiansund. Vi søker deg som er en trygg og omsorgsfull person med ønske om å bidra til en meningsfull hverdag for tjenestemottakere. Du må kunne jobbe selvstendig og i team, samt ha evne til å koordinere og utvikle gode tjenester. Vi ønsker deg som er litt ekstra kreativ til å finne gode løsninger og har evne til å se mennesker for den de er. Du må like fysisk aktivitet, være en god motivator, bruke humor og by på deg selv.

Hovedarbeidsområder
 • sikre faglig gode tjenester til våre tjenestemottakere etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • vurdering og oppfølging av vedtak etter kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
 • medikamenthåndtering
 • ha en faglig, kreativ og aktiv tilnærming til miljøterapeutisk arbeid
 • ha teamlederfunksjon, samt veilede ansatte og studenter i avdelingen
 • ha funksjon som primærkontakt, samt legge tilrette for godt pårørende samarbeid
 • dokumentasjon og oppfølging av prosedyrer
 • koordinatorrolle 
Kvalifikasjonskrav
 • fortrinnsvis autorisasjon som vernepleier. Barnehagelærere og andre med 3 årig høyskoleutdanning innen helse- sosial- og oppvekstfag vil også bli vurdert
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • generelt gode IKT-ferdigheter
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • erfaring fra arbeid innen miljøarbeid
 • god kjennskap til kap. 9 og saksbehandling
 • kjennskap til velferdsteknologi
 • førerkort klasse B
 • erfaring innen alternativ kommunikasjon, ASK
Vi søker deg som 
 • har god observasjons- og handlingskompetanse
 • er en trygg og tydelig rollemodell 
 • flink på relasjonsbygging og har gode samarbeidsevner 
 • har interesse, forståelse, ro og trygghet i din tilnærming til andre
 • er pådriver for omstilling og utvikling innenfor tjenesteområdet 
 • har gode veilednings- og kommunikasjonsferdigheter 
Vi tilbyr
 • en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av tjenesten
 • et inkluderende arbeidsmiljø med løsningsorienterte og dyktige medarbeidere
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • en meningsfylt arbeidshverdag
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  
Spesielle forhold i stillingen

Ansatte i Bo og habilitering må være forberedt på at det av og til må benyttes egen bil i tjenesten, dette blir kompensert med kilometergodtgjørelse. Vi har egne biler til enkelte av tjenestemottakerne våre. 

På bakgrunn av brukergruppen er dagene preget av fysisk aktivitet, derfor viktig at du som søker trives med dette. 

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.