Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøterapeut ved Solbakken arbeids - og aktivitetssenter

Arbeid og aktivitet i Lillestrøm kommune består av 3 aktivitetssentre. I tillegg har avdelingen en egen seksjon som tilbyr tilrettelagt arbeid. 
Solbakken arbeids- og aktivitetssenter er lokalisert på Skjetten i Lillestrøm kommune, og har som hovedoppgave å gi tilrettelagt arbeids - og aktivitetstilbud til omlag 60 personer med ulike bistandsbehov. Det er stor variasjon i tjenestemottakernes funksjonsnivå, og ingen dager er like.

Vi har nå en ledig 100 % midlertidig stilling som miljøterapeut. En av våre dyktige ansatte skal ut i foreldrepermisjon. Stillingen er ledig per d.d. og har en varighet fram til 1. november 2021.

Hos oss er det et stort fokus på at hver enkelt person skal oppleve mestring slik at de på en best mulig måte kan ta i bruk ressursene sine.
Vårt slagord er "best sammen".

Arbeidsoppgaver
 • Praktisk bistand og opplæring, herunder direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Samarbeide med eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Veiledning av øvrige ansatte
 • Utarbeide og utvikle dags - og ukeplaner samt gjøre kartlegginger
Kvalifikasjoner
 • Relevant treårig helse - eller sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis bachelor i vernepleie eller sykepleie
 • Erfaring med arbeid med personer med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse
 • Det er positivt med erfaring innen alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) eller tegn til tale
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må fremlegges før ansettelse
Personlige egenskaper
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Tar initiativ, bidrar til utvikling og er engasjert
 • Kan jobbe målrettet og systematisk
 • Er en stabil arbeidstaker
 • Er fleksibel
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Er på jakt etter et spennende arbeidssted med høy faglig kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig utfordringer
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • Kurs knyttet opp mot relevant lovverk, medikamenthåndtering og HAVA-teknikker
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et aktivt bedriftsidrettslag