Detaljer


Miljøterapeut ved seksjon psykisk helse

Seksjon Psyksiske helsetjenester til voksne består i dag av 18 ansatte og en psykolog, og er samlokalisert med teamene innenfor seksjon Avhengighet og seksjon Aktivitet i Stillverksveien 9 i Lillestrøm. Tjenesten gir i dag tilbud på dagtid, med mulighet for å forskyve arbeidstiden. Tjenesten gir bistand til hjemmeboende personer over 18 år med en psykisk helseutfordring. Formålet er å gi hjelp til å mestre dagliglivet samt forebygging av mer omfattende hjelpebehov. Fokuset er på å skape motivasjon for endring og styrking av evnen til å ta ansvar for eget liv.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter bl.a. behandlende støttesamtaler, veiledning, koordinering av tiltaksplan/individuell plan, IMR-grupper og ansvarsgrupper, eksponeringstrening og nettverksbygging. Arbeidet er i hovedsak av ambulant karakter. Stillingen medfører stor grad av selvstendighet, og man har god mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. 
Kvalifikasjoner
 • Treårig Helse- og/eller sosialfaglig høyskole  
 • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid. I særlige tilfeller kan relevant erfaring og bred kompetanse veie opp for kravet om høyskole eller videreutdanning.  
 • Erfaring fra ambulant virksomhet 
 • Kjennskap til IMR, og erfaring med IMR grupper 
 • Kjennskap til og erfaring med FIT 
 • Personlig egnethet tillegges meget stor vekt 
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig 
 • Gode datakunnskaper 
 • Førerkort for bil  
Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person som 

 • Har interesse for å ønske om å jobbe ambulant  Har solid erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsearbeid i kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste 
 • Har evne til å skape gode relasjoner med brukergruppen 
 • Er opptatt av å jobbe målrettet ut fra vedtak og behandlingsplaner 
 • Er flink til å samhandle med brukere, kollegaer og andre instanser 
 • Kunne arbeide selvstendig og i team 
 • Utviser fleksibilitet og romslighet, men med evne til å sette grenser og tåle stress og frustrasjoner 
 • Klarer å se løsninger og muligheter fremfor problemer 
 • Har pågangsmot og godt humør 
Vi tilbyr
Lønn etter avtale,- God pensjons- og forsikringsordning, Bedriftshelsetjeneste  Aktivt bedriftsidrettslag, samt et godt og faglig kreativt arbeidsmiljø med fokus på forbedringskultur og faglige oppdateringer