Detaljer


Miljøterapeut ved Seksjon aktivitet

Lillestrøm kommune, Avdeling psykisk helse og avhengighet, søker etter miljøterapeut i 100% fast stilling. Stillingen er tilknyttet Seksjon aktivitet, som gir et lavterskel aktivitetstilbud til mennesker med psykisk helse- og avhengighetsproblematikk, som er over 18 år og bosatt i kommunen. Seksjonen har 10 ansatte med ulik faglig bakgrunn.

Seksjonen drifter ulike aktiviteter og grupper ved Stillverksveien Ressursenter og flere andre steder rundt i kommunen. Vi har fokus på å skape motivasjon for endring, og gi deltagerne mulighet til å utfordre seg selv og få gode mestringsopplevelser. Vi legger til rette for stor grad av brukermedvirkning.

Seksjonen har sin base  i Stillverksveien i Lillestrøm, rett ved Lillestrøm togstasjon, og bare 10 minutters togtur fra Oslo S. Her er også flere av avdelingens tjenester  samlokalisert, herunder Seksjon psykiske helsetjenester for voksne og Seksjon avhengighet..

Arbeidsoppgaver

I tillegg til å delta i det daglige miljøarbeidet , skal man være med å lede og utvikle  aktiviteter og grupper ved Stillverksveien Ressurssenter og ulike steder rundt om i kommunen

Tjenesten gir i dag hovedsakelig tilbud på dagtid og noe ettermiddag, men man kan påregne noe arbeidstid på kveld.

Stillingen medfører stor grad av selvstendighet, og man har god mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag 

Kvalifikasjoner
 • 3-årig helse- og sosialfaglig høyskole, eller annen relevant høyskoleutdanning
 • Erfaring og interesse for friluftsliv/fysisk aktivitet, musikkfag eller kreative fag
 • Relevant arbeidserfaring med brukergruppen fra kommune -og/eller spesialisthelsetjeneste
 • Erfaring med miljøarbeid og  recoverybasert tilnærming
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse

      Grunnet målgruppens karakter tillegges personlig egnethet meget stor vekt 

Vi søker etter en person som
 •  er engasjert og initiativrik
 • er kreativ, og finner smarte løsninger i samarbeid med brukere og kolleger
 • har interesse for musikk, friluftsliv/fysisk aktivitet, eller kreative aktiviteter, og som bruker dette som virkemiddel i arbeidet med brukergruppen. 
 • har erfaring med, og ønske om å drive gruppeaktiviteter.
 • evner å stå i krevende situasjoner og mestrer en travel arbeidshverdag
 • vil være med på å videreutvikle eksisterende tilbud, samt utvikle nye. 
 • er raus, og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • er fleksibel og liker en viss grad av uforutsigbarhet i arbeidshverdagen
 • kan jobbe selvstendig, men som liker å samarbeide med andre
 • trives med endring - og motivasjonsarbeid mot brukergruppen 
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • har pågangsmot og kan ta et tak der det trengs
 • verdsetter andres kompetanse og deler sin egen
 • har evne til etisk refleksjon
Vi tilbyr
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Gode kolleger
 • Lønn etter avtale 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Et aktivt bedriftsidrettslag