Miljøterapeut ved avd. særskilt tilrettelagt opplæring, vikariat 100%

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring har ledig vikariat i 100% stilling for miljøterapeut fra 01.02.22 til 21.06.22 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedoppgaver er knyttet til elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Avdelingen gir inneværende skoleår tilbud til 11 elever med ulike vansker innen autismespekteret, psykisk utviklingshemming, ervervet skade m.m.

Miljøterapeuten vil være en del av det pedagogiske teamet rundt elevene. Til stillingen hører planlegging, utvikling og gjennomføring av opplæringsaktiviteter samt daglig omsorg og veiledning. Samarbeid med foresatte og eksterne fagmiljø er en del av stillingen. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som vernepleier. Søkere med minimum bachelorgrad innen relevante fagområder som barnevern, ergoterapi eller tilsvarende kan være aktuelle.
 • Kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Erfaring fra strukturert og målrettet arbeid.
 • Kompetanse innen atferd og psykisk helse.
 • Gjerne relevant videreutdanning innen ASK, spes.ped, psykisk helse, målrettet miljøarbeid.
 • Gode IKT-ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter personer med faglig engasjement.
 • God relasjonskompetanse.
 • Fleksibel og omstillingsdyktig.
 • Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst.
 • Bidra til egen kunnskapsutvikling og erfaringsdeling.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Den som tilsettes må mestre å arbeide med samtlige elever på avdelingen. Vi vil ta hensyn til utdanningsbakgrunn og kompetanse ved tilsetning.

Stillingen krever politiattest i hht. §10-9 i Opplæringslova

 

Vi tilbyr:

 • En moderne skole med tilrettelagte inne- og utearealer, en grønn skole, ulike utdanningstilbud og bred faglig kompetanse.
 • Engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk