Ledig stilling

Lillehammer kommune

Miljøterapeut v/Nedre Jeistad

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilrettelagte tjenester består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.  Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

Er du den vi er på utkikk etter og som ønsker å bli med på laget vårt? Vi søker etter miljøterapeuter som ønsker å jobbe Tilrettelagte Tjenester.

På Nedre Jeistad bor det i dag 5 mennesker med ulike behov, dette gir vernepleieren hos oss en variert og spennende hverdag.
Vi har ledig 1 fast stilling på 100 %  og 1 vikariat fra okt.2024-september 2025 ved Nedre Jeistad Bofellesskap.
Vi har pr.dags dato langvaktsturnus med 13 og 14-timers vakter og arbeid hver 4.helg. Miljøterapeutene har i tillegg noen dagvakter for å følge opp fag.

Kvalifikasjoner:

 • Du har Bachelor innen helse- og sosialfag eller annen relevant høyskoleutdanning
 • Inneha nødvendig datakunnskap til å kunne dokumentere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter, etter opplæring.
 • Ha god muntlig og skriftlig norskkunnskap.
 • Ha gode kommunikasjonsevner.
 • Du må være faglig interessert, ansvarlig og endringsvillig.
 • Helse til å kunne utføre oppgavene det medfører å arbeide med målgruppen.
 • Gjerne erfaring med å gjennomføre og lede kursing ovenfor kolleger og brukergruppen.
 • Gjerne erfaring med strukturert kollegaopplæring og veiledning.
 • Du bør ha erfaring og oppdatert kunnskap om brukergruppen, målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, Anvendt
    atferdsanalyse og HOL  kap 9.
 • Det kreves at du er strukturert og evner å jobbe etter fastsatte rutiner.
 • Førerkort klasse B (manuell)

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og inkluderende.
 • Gode samarbeidsevner og evnen til og jobbe i team så vel som selvstendig.
 • Evne til å iverksette og følge opp besluttede tiltak.
 • Allsidig, positiv, uredd, engasjert og villig til å ta i ett ekstra tak.
 • Ansvarsfull, tar eierskap og har god gjennomføringsevne.
 • Tåler stress og er løsningsorientert for å håndtere en krevende og uforutsigbar hverdag.
 • Du må ha ett stort engasjement for og ett reflektert forhold til brukergruppen.
 • Fleksibel og motivert for endringsarbeid som følger.
 • Framsnakker andre.
 • Bidra til ett godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • En tjeneste i utvikling hvor du kan være med og påvirke og utvikle videre.
 • Å jobbe i team med faglige høye faglige ambisjoner.
 • For at vi skal ivareta vårt ansvar som miljøterapeuter er det lagt til rette for fagtid i turnus.
 • For tiden har vi langvaktsturnus (13 og 14-timers vakter) og med noen dagvakter som skal brukes til fagtid.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningerEn tjeneste i utvikling hvor du kan være med og påvirke og utvikle videre.
 • Lønn etter gjeldende tariff og lokal lønnstige.                                              
 • Kompetansetillegg for relevant etter/-videreutdanning i hht. lokal avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor.