Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Miljøterapeut UT-teamet

Offentlig forvaltning

UT-teamet er et arenafleksibelt behandlingstilbud for ungdom i Innlandet.  UT-teamet reiser ut og hjelper pasienten hjemme og på andre arenaer som skole og fritid. Teamet startet opp i september 2021 og er et tverrfaglig sammensatt behandlerteam med til sammen 6 årsverk nå; 2 psykologspesialister, 1 psykolog og 3 miljøterapeuter med ulik faglig bakgrunn. Teamet disponerer i tillegg pedagogressurser fra InnPed (sykehusskolen).

Hovedtyngden av vår innsats baserer seg på ambulant arbeid rettet mot ungdom i deres hjemmemiljø/skole. Målet vårt er å bidra til at ungdom og familier som trenger oppfølging, men ikke klarer å nyttiggjøre seg poliklinisk behandling, får et helhetlig, ambulant og intensivt oppfølgingstilbud i spesialisthelsetjenesten. En av UT-teamets hovedoppgaver er å utrede og behandle ungdom mellom 12 og 18 år i tilfeller hvor poliklinisk behandling er prøvd, men vurdert som ikke tilstrekkelig.
Det kan være ulike årsaker til dette, blant annet manglende oppmøte på bup poliklinikk som følge av symptomer på angst eller depresjon, ofte i kombinasjon med underliggende utviklingsforstyrrelser. UT-teamet samarbeider tett med ungdommen selv, deres familier, poliklinikkene og kommunale tjenester.

UT-teamet er organisert under Enhet for Utredning og behandling (døgnenheten) på Sanderud og det er lagt opp til et samarbeid mellom behandlere og miljøterapeuter i enheten. Det er felles fagdager, internundervisning og veiledning på tvers. Det er fast møtedag inne på enheten en dag pr uke, de andre dagene er ambulante.
Teamet disponerer egne biler, men noe bruk av egen bil må påregnes. 

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.


Kvalifikasjoner:

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom), barnevern (barnevernspedagog), vernepleie og ergoterapeut
Relevant videreutdanning er en fordel. Kandidater med påbegynt relevant videreutdanning kan komme i betraktning.
Erfaring fra klinisk arbeid med barn og ungdom
Ønskelig med erfaring fra familiebehandling/veiledning
Erfaring fra ambulant arbeid vektlegges
Førerkort klasse B og disponerer egen bil

Personlige egenskaper:

Interesse og engasjement for arbeid med ungdom og deres familie i deres hjemmemiljø
Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner. Gode evner til samarbeid i team vektlegges. 
Gode evner til selvstendig arbeid og struktur
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Være med å videreutvikle det ambulante behandlingstilbudet
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en engasjerende virksomhet
Fleksibilitet i arbeidssituasjonen 
Lønn etter overenskomst
Gode pensjonsordninger i KLP. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement
Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.