Ledig stilling

Stavanger Kommune

Miljøterapeut til bofelleskap psykiatri

Alle mennesker har behov for støtte, men noen har behov for at støtten er systematisk og profesjonell.
Som ansatt hos oss får du bidra til trivsel og vekst både for beboere og ansatte. I bofellesskapene våre arbeider vi etter et Recovery perspektiv, og tilrettelegger for at beboerne skal få hjelp og støtte, slik at den enkelte beboer i størst mulig grad kan klare å bo og utvikle sine ferdigheter,.
Bo og aktivitet psykisk helse er en fremoverlent virksomhet der kompetanseutvikling, tjenesteutvikling og god kvalitet har stort fokus. Samlet gir vi per i dag oppfølgingstjenester til ca. 230 beboere fordelt på 25 avdelinger og 2 ambulerende team. 
Virksomheten har et eget faglig ressursteam bestående av erfarne fagpersoner, musikkterapeut og erfaringskonsulente som aktivt bistår på de ulike tjenestenivå i virksomheten. 
Bofellesskapet som nå trenger deg med på laget ligger på Hundvåg. Bofellesskapet har en tverrfaglig personalgruppe på ca. 16 årsverk.

Kvalifikasjoner:

  • Bachelorgrad i helse og sosialfag. Annen relevante utdanninger kan vurderes.
  • Erfaring innen psykisk helsearbeid
  • Du har gode fremstillingsevner verbalt og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk må du kunne dokumentere et språknivå samsvarende B2. Dette kravet gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål.
  • Det er ønskelig med god kjennskap til systemer som Dips Cosdoc
  •  Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

  • Du må kunne veksle og balansere mellom selvstendighet og samhandling i ditt arbeid.
  • Du må være punktlig og presis i ditt arbeid.
  • Du må være konsistent, ryddig og forutsigbar i kommunikasjon og relasjon til ledelse, kollegaer og samarbeidsparter. Din kommunikasjonsstil må bære preg av tydelighet, åpenhet og ærlighet, og skal bidra til å  fremme trygghet og tillit.
  • Du må kunne holde deg faglig oppdatert på områder som er relevante for driften, brukergruppen og de ansatte. Du får ansvar for å identifisere områder der det er behov for kompetanseløft både hos deg selv og ansatte ellers. Dette innebærer at du er nysgjerrig og lærevillig, og at du bidrar med din kunnskap til virksomheten der dette er naturlig.
  • Tjenesteområdet er og skal være i kontinuerlig utvikling. Du må ha en forståelse for at man er en del av en større virksomhet som skal løse et felles oppdrag.

Vi tilbyr:

Vi bidrar med masse humor, støtte og raushet, og utenom dette har Stavanger kommune mange gode og varierte velferdsordninger.

Vi er opptatt av å utvikle oss sammen. Derfor har vi etablert et omfattende fagprogram som du blir en del av. For eksempel et utdanningsprogram innen Mentaliseringsbasert miljøterapi og Traumebevisst miljøterapi.
Mulighet for karriereutvikling i virksomheten
Som vår nye kollega vil du ta del i et tverrfaglig, engasjert arbeidsmiljø med gode medspillere og sparringspartnere. 

Hjem-jobb-hjem tilbud.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn:
667500 Miljøterapeut årslønn etter gjeldende tariff