• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  08.12.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235561
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Miljøterapeut / sykepleier/ vernepleier 100 % fast st. ttj. Haugtun 1

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester er underlagt tjenesteområdet Helse og Omsorg, og gir hjemmebaserte tjenester til voksne/yngre med ulike funksjonsnedsettelser. Brukergruppene er personer med psykiske lidelser og/eller med rusproblemer og personer med utviklingshemming. Det gis helsehjelp og praktisk bistand/opplæring til de som trenger det, alt fra oppfølging i hjemmet på enkelttimer og til et heldøgnsomsorgstilbud i bofellesskap/samlokaliserte boliger. 

Psykisk helsearbeid er en del av tjenesteområdet tilrettelagte tjenester. I tjenesteområdet gis helsehjelp, praktisk bistand, og mestringssamtaler til brukere med ulike funksjonsnedsettelser, inkludert personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Denne stillingen er p.t både  tilknyttet et  døgnbemannet bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser. Tjenester til den enkelte bruker gis etter enkeltvedtak hjemlet i Lov om Helse - og omsorgstjenester.

 Arbeidsoppgaver:
 • Tjenesten psykisk helsearbeid og miljøarbeid gis både i samlokaliserte boliger for personer med psykiske lidelser og i ambulerende oppfølgingstjenester i hjemmet

 •  Tjenesten er under utvikling, og tverrfaglig tilnærming og nytenking vil bli vektlagt

 •  Gi praktisk bistand og opplæring, samt helsehjelp i hjemmet, til hjemmeboende personer med ulike behov for bistand i dagliglivets   ferdigheter, også i form av mestringssamtaler og   motivasjonsarbeid

 •  Samarbeid med andre oppfølgingstjenester

 •  IP- koordinator, eller koordinering via ansvarsgrupper

 • Sosialisering og nettverksarbeid

 • Turnus (dag/kveld) med arbeid hver 3. helg

  Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier, vernepleier, eller andre med sosial/helsefaglig høyskoleutdanning, gjerne med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

 • God erfaring med og engasjement for de ulike brukergruppene  er påkrevet 

 • Krav om gode dokumentasjonsferdigheter, samt gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

 • Gode samarbeidsevner, i tilegg til å kunne jobbe selvstendig

 • Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 • Evne til omstilling, nytenkning, og fleksibilitet vektlegges

 • Førerkort på bil, og bruk av egen bil i tjeneste må påberegnes

 • Krav om godkjent politiattest

 Vi kan tilby:

 • En avdeling med stort fokus på brukermedvirkning og fagligforsvarlige tjenester i et teamarbeid

 • En arbeidsplass som er under utvikling, der ansattes kompetanse og holdninger skal møte behov for endringer og tilpasninger i tjenesten.

 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med stort spenn i faglige utfordringer

 • Tverrfaglig arbeidsmiljø

 • Mulighet for å være en aktiv pådriver for den faglige utviklingen

 • Opplæring i fagsystemet Gerica

 • Interne og eksterne kurs

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 
 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  08.12.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235561
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune