Miljøterapeut - sykepleier/vernepleier ved Sørvald avlastning

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avlastningstjenesten i Lillestrøm kommune gir avlastningsopphold til personer med funksjonsnedsettelser fra 0-100 år, for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Omfanget varierer fra noen timer/døgn/helger per måned, til mer omfattende ordninger. Det gis ett tilbud til over 100 familier i institusjon, i tillegg til avlastning i hjemmet, privat avlastning og kjøpeplasser.   I tillegg drifter avlastningstjenesten en råd og veiledningstjeneste for familier med barn med funksjonsnedsettelsIer. Dette er en tverrfaglig ressursgruppe som gir et lavterskeltilbud til familier ved å forebygge utfordringer i hjemmet.
Avlastningen i institusjon utføres på Sørvald avlastningssenter og ved Asak avlastningssenter. Arbeidsoppgavene er varierte, dagene har ofte høyt tempo og krever stor grad av fleksibilitet. Vi er totalt ca. 50 ansatte, som innehar både en bred formell – samt høy realkompetanse. Vi arbeider i tverrfaglige team, og alle tjenestemottakerne har en individuelt tilpasset hverdag.

Sørvald avlastningssenter er nå i behov av sykepleier/vernepleier i 100% fast stilling i turnus med arbeid dag/kveld og langvakter hver 4. helg. Du vil sammen med resten av personalgruppen arbeide tett med barn, ungdom og voksne og deres familier. Sørvald avlastningssenter tilbyr ulike avlastningstjenester i institusjon og i tjenestemottakers hjem, samt SFO. Arbeidsoppgavene vil innebære å tilrettelegge miljøbetinger rundt tjenestemottakerne. Avlastningstjenesten på Sørvald er opptatt av å tilrettelegge for at hver og en får ett godt, trygt, innholdsrikt og faglig tilrettelagt avlastningsopphold.
Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemet som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid, samt at de tilbys relevante kurs innenfor målrettet miljøarbeid, kapittel 9, medikamenthåndtering, livredning og førstehjelp.
Vi jobber med kompetanseheving blant annet ved deltagelse i ulike ressursgrupper, samt ved internundervisning, e-læring og opplæring.
Fokuset på personalsikkerhet er høyt og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. På grunn av varierende arbeidsdager og oppgaver, må søkere ha gyldig førerkort klasse B. Vi har egne biler som tilhører institusjonen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig oppfølging av det miljøterapeutiske arbeidet.
 • Kartlegge behov og utfordringer
 • Bidra i avdelingens fagutviklingsarbeid
 • Direkte arbeid med brukerne basert på målrettet miljøarbeid
 • Ajourholde og videreutvikle fagsystemer og kvalitetssikringsarbeid.
 • Dokumentasjonsansvar og oppfølging i Gerica
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser.
 • Faglig veiledning og opplæring av studenter og kollegaer.
 • Samarbeid med pårørende.
 • Bidra til jevnlig evaluering av planer og rutiner på tjenestested
 • Primærkontaktansvar for èn eller flere tjenestemottakere.
 • Koordinatoroppgaver
 • Hol kap. 9 ansvar
 • Legemiddelhåndtering
 • Utføre delegerte oppgaver fra seksjonsleder. 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i helse/sosialfaglig utdanning - sykepleier/vernepleier
 • God fysisk og psykisk helse
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Kreative, fleksibel, raus og trygg miljøterapeut
 • Mestre å stå i krevende situasjoner over tid
 • Du har omstillingsevne, og tåler å stå i arbeidsdager med høyt og lavt tempo
 • Du setter arbeidsoppgaven foran egne interesser
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, og i team
 • Du bidrar til ett godt arbeidsmiljø
 • Du er lojal til tjenestested og beslutninger som fattes

Vi tilbyr:

Vi i er først og fremst ivrige og dyktige folk som bygger gode relasjoner til hverandre, og våre brukere. Som en del av vårt team vil du få nødvendige kursing og opplæring. Vi kan også tilby en dynamisk og spennende arbeidshverdag med gode muligheter for å komme seg opp og fram i faget. I tillegg kan vi også tilby:

 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lillestrøm kommune leier en leilighet  i Fagerfjell i Trysil som våre ansatte kan benytte