• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5453692
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Miljøterapeut søkes til Grorud barneverntjeneste

Offentlig forvaltning

Grorud barneverntjeneste er i en tjeneste som har fokus på utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring og har som mål å fungere som et Lean - barnevernskontor. I vårt arbeid er befolkningens stemme viktig. I gjennom nær samhandling er vi opptatt av å spørre befolkningen i bydelen om hva de er opptatt av, slik at vi bedre kan yte helhetlig tjenester med barnet i fokus. I utviklingsarbeidet er barnets opplevde verdi i sterkt fokus. Barnas kunnskap og stemme er ledestjerner for oss og vi tar dem på alvor. Tjenesten vår er opptatt av gode overganger mellom teamene slik at familie- og barneperspektivet blir ivaretatt på best mulig måte. Videre har vår barneverntjeneste fokus på tidlig innsats, gode tiltak i hjemmet, styrking av foreldreferdigheter og økt bruk av brukermedvirkning. Vi har medarbeidere som er engasjerte, kompetente og utviklingsivrige.

Tjenesten er delt inn i 7 enheter; Stab, Administrativt team, Mottaksteam, Barn undersøkelsesteam, Barn tiltaksteam, Ungdomsteam og Fosterhjemsteam. 

Vi søker etter en miljøterapeut i 100% fast stilling til tjenesten. Miljøterapeut skal ha fokus på barneverntjenestens tiltakssaker, og skal igjennom familiestøttende tiltak og brukermedvirkning jobbe systematisk for å dempe risikofaktorene i familien. For oss er det ønskelig at barn og deres familier får tidlig og tilpasset hjelp.  Målsetningen er å yte tiltak som styrker foreldrerollen, og på best mulig måte legge til rette for god utvikling hos barn og ungdom for å sikre gode oppvekstsvilkår i hjemmet. Miljøterapeut skal bidra til å styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. 

Vi søker deg som har erfaring med systematisk tilnærming til familiearbeid, spesielt rettet mot foreldre.

Ønsker du en utfordrende stilling der du får utfordringer og ansvar, variert arbeidshverdag, med høyt tempo, oppleve utvikling og  er villig til å bidra til å opprettholde et godt fagligmiljø? Da er dette jobben for deg.


 

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, eller annen relevant utdanning
 • Ønskelig med mastergrad i familieterapi, barnevern eller tilsvarende.
 • Erfaring fra akuttarbeid og krisehåndtering
 • Erfaring med arbeid knyttet til vold i nære relasjoner, alvorlig atferdsproblematikk, rus og psykiatri.
 • Det er en fordel med videreutdanning og kompetanse i samspillsveiledning og/eller familieterapi
 • Fordel med erfaring og kompetanse i, eks. Sinnemestring, COS-P, PMTO, Tuning in to kids/teens, Marte Meo, DCM - barnesamtalen
 • Erfaring fra veiledning med ungdom, sped- og småbarnsfamilier og endringsarbeid i familier 
 • Inneha god kunnskap om traumeforståelse
 • Kunnskap og erfaring med flerkulturelt arbeid 
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig er nødvendig.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • God kjennskap til barnevernloven
 • Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må fremvises ved tiltredelse
 • Ønskelig med førerkort, klasse B
 • Gode IKT ferdigheter

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en person som har:

 • God relasjonskompetanse hvor verdier som ydmykhet og medbestemmelse er viktige.
 • Gode samarbeidsevner, lojal og forståelse for linjestruktur.
 • Nøyaktig, utviklingsorientert, fleksibel, nytenkende og initiativtagende
 • Engasjert, strukturert, tydelig
 • Ønsker å være med å utvikle en faglig sterk tjeneste
 • Ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • Er villig til å tilegne seg nye ferdigheter
 • Våger å evaluere egen praksis for å gi innbyggerne rett hjelp
 • Kan jobbe selvstendig
 • Trives med at arbeidsoppgaver er i endring som følge av behov hos familiene
 • Innehar forståelse for og liker å jobbe etter systemisk praksis
 • Trives med å jobbe i et høyt arbeidstempo, samt evne til å omstille seg uten at det går utover arbeidets kvalitet
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 

Vi tilbyr:

 • Et faglig og ivaretagende arbeidsmiljø som er resultat og utviklingsorientert.
 • Deltakelse i spennende utviklingsarbeid i bydelen
 • Samarbeid med dyktige kollegaer
 • Oppfølging og veiledning
 • Gode forsikring-, pensjon- og lånemuligheter
 • Fleksitid
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger
 • Stillingen som miljøterapeut lønnes i lønnstrinn 31 - 43 (kr pr år 541 500- 661 600) avhengig av ansiennitet ihht Oslo Kommunes lønnsregulativ
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5453692
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune