Miljøterapeut og elevassistent

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

 

Informasjon om skolen:

Frydenlund skole og ressurssenter er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker. Skolen har ca. 50 elever og ca. 70 ansatte i skole og SFO. Vi legger vekt på å ha et godt læringsmiljø og et tett skole-hjem samarbeid. Til skolen hører også Frydenlund logopedtjeneste, synspedagog og spesialundervisning for voksne med utviklingshemming.

Miljøterapeutene jobber i team med lærere og følger opp elever i skoledagen og på SFO. Undervisningen foregår både individuelt og i større og mindre grupper. Skolen har særlig fokus på opplæring i grunnleggende ferdigheter, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), og tilrettelegging for elever med autismespekterforstyrrelser. 

Miljøterapeutene arbeider i vakter mellom kl. 7.00-17.00. SFO har åpent i alle skolens ferier, med unntak av fire uker i juli.

Vi har nå ledig en 100% fast stilling og en 80% fast stilling som miljøterapeut, samt en 70% fast stilling som elevassistent.

Kvalifikasjoner:

  Miljøterapeut: Minimum 3 årig høgskoleutdanning som vernepleier eller annen relevant helse-sosialfaglig utdanning. 

  Elevassistent: Skoleerfaring fra arbeid med elever som har store og sammensatte lærevansker. 


Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God samarbeidsevne
 • Interesse for arbeid med barn og unge med store og sammensatte lærevansker
 • Evne til å være tålmodig, ta initiativ og arbeide selvstendig/ i team.  
 • Evne til å bygge gode relasjoner med barn og takle utfordrende atferd
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag