• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  KOLSÅS
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KOLSÅS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4224344
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Miljøterapeut/miljømedarbeider - natt

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker medarbeider til fast nattevaktstilling innen seksjon psykisk helse og rus, tjenestested Henvendelser, avdeling Vestre Hauger Bolig og Natthjem og avdeling Øverlandselva bolig.

Vi er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde som sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning.

Vestre Hauger boliger og natthjem er en avdeling som bosetter mennesker med ROP-lidelser, der rus er hovedutfordringen. Natthjemmet er et lavterskeltilbud til bostedsløse i kommunen. Vi har til sammen 12 leiligheter og 4 natthjemsrom. I tillegg drifter vi en midlertidig bolig via NAV.

Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte beboer, samt fokus på skadereduksjon og økning av livskvalitet. For brukere av natthjemmet hjelper vi med å få kontakt med nødvendige instanser for å sikre videre hjelp.

Øverlandselva bolig er en avdeling som bosetter unge mennesker med ROP-lidelser som er motivert og ønsker rusfrihet samt bedre hverdagsmestring.

Nattevaktstillingen er en deltidsstilling på 33 % med arbeid hver tredje helg. I stillingen søker vi etter deg som har en bachelorgrad i helse- eller sosialfag, eller er i et utdanningsforløp som student helse- eller sosialfag. Ved lang relevant erfaring med pasientgruppen kan det vurderes deg som har autorisasjon som helsefagarbeider eller er i et utdanningsforløp for å få autorisasjon som helsefagarbeider.    

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og kartlegging av brukere av natthjemmet
 • Yte bistand til beboerne i henhold til vedtak iflg. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Bidra til faglig forsvarlig drift med god kvalitet
 • Bidra med faglig veiledning og etisk refleksjon sammen med kollegaer
 • Journalføring ihht. dokumentasjonsplikt regulert i Lov om helsepersonell kap. 8
 • Håndtering av fysiske og psykiske symptomer relatert til rusmisbruk og psykiske helsevansker
 • Arbeide på tvers av fag og etater, ulike hjelpetjenester og samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Treårig helse- eller sosialfaglig utdanning minimum tilsvarende 180 studiepoeng, eller under utdanning som student helse- eller sosialfag. Eventuelt HPR-nr. registreres i CV
 • Autorisasjon som helsefagarbeider, eller under utdanning som student helsefagarbeider
 • Krav til relevant arbeidserfaring innen fagfeltet
 • Fortrolighet med bruk av relevante IT-verktøy
 • Gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Ha kjennskap til konfliktavverging
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 (miljøterapeut) eller B1 (helsefagarbeider eller miljømedarbeider)

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med en spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør for deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert, både individuelt og i team

Personlig egenhet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Nattevaktsstilling med arbeid hver tredje helg
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse   
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  KOLSÅS
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KOLSÅS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4224344
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune