Detaljer

 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  19.09.2020
 • Sted:
  ASKVOLL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ASKVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3131330
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøterapeut/miljøassistent - 100% fast stilling

Helse og omsorgsetaten ved Bu- og mijøtenesta har ledig 2 stk 100% stillingar som miljøassistent/miljøarbeidar/miljøterapeut, med primært helsefagleg utdanning for arbeid i 1 : 1-tiltak                                                                                                                                                                              

Arbeidsoppgåver:

 • Stillinga gjeld arbeid med ei ung dame/jente
 • Planlegge og gjennomføre helsefremjande og forebyggande miljøterapeutiske tiltak
 • Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål 
 • Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve

 

Kvalifikasjonar:

 • Kommunen søkjar primært etter personar med helsefagleg utdanning.
 • Vi oppfordrar likevel andre med relevant erfaring, kompetanse og utdanning til å søkje.
 • Vi søkjetter personar som er positive og dyktige til å tilpasse seg. 

 

Personlege eigenskapar:

 • Du må vere bevisst på haldningar om menneskeverd og likeverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Du må vere tolmodig og trygg i deg sjølv og ha godt humør.
 • Du må vere idérik og oppfinnsam – glad i allsidig musikk. Kan du spele litt på eit instrument vil det vere eit pluss.
 • Du må like dans og fysisk aktivitet.
 • Du må vere positiv og open for å finne nye alternative løysningar og nye arbeidsmetodar i dagleglivet.
 • Du må ha evne til samarbeid
 • Du må sjå på tverrfagleg samarbeid som ein ressurs
 • Du må ha sertifikat.Ha moglegheita til å jobbe faste dagar
 • Du må vere positiv, påliteleg og personleg eigna.
 • Det vil bli sterkt vektlagt at søkjar er personleg eigna. 

 

Vi tilbyr:

 • Søkarar med lang reisetid vil motta kompensasjon for køyring
 • Fagarbeidar og høgskuleutdanna helsepersonell vert løna med hh kr 10 000,- og 20 000,-over KS si minsteløn for 100% stilling
 • Pensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune

 

Spørsmål angåande stillingane kan rettast til Malene Helle tlf: 57734514