Miljøveileder/miljøarbeider

Stavanger Kommune

Vi søker etter en eller flere miljøterapeuter/miljøarbeidere til Smiodden skole.

Vi vil ha en stilling som er fast, og så ser vi på muligheten til også å kunne ha en stilling i et vikariat.

Vi trenger en trygg, forutsigbar og faglig flink voksen som kan ivareta våre verdier og prinsipper. Miljøarbeideren skal i samarbeid med skolens øvrige personale jobbe tett på elevgruppen for å skape en best mulig skolehverdag for våre elever, både faglig og sosialt.  Du må ha evnen til å ta initiativ, tenke utenfor "boksen" og være løsningsorientert. Du må kunne samarbeide med både elever, kollegaer, foresatte og skolens andre samarbeidspartnere. Vi ønsker en aktiv person som tar i bruk både skolens arena og nærmiljø i sitt arbeid med elevene. Du må fylle en rolle som imøtekommer elevenes situasjon både på skolen, fritiden og i hjemmet - fange opp helheten.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver i arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø for elevene våre
 • Delta i møter med sosialpedagogisk team (Rektor, helsesøster og miljøteam) og andre instanser (BUP, PPT, BV, uteseksjon og politi) 
 • Delta aktivt i samarbeidet mellom  skole og hjem
 • Delta i samarbeid mellom andre aktører som jobber for ungdommens beste i bydelen
 • Følge opp elever som har skolevegring og andre psykososiale utfordringer
 • Enesamtaler og gruppesamtaler med elever, organisere grupper som jobber med sosial trening 
 • Være pådrivere i skolens planarbeid knyttet til psykososialt miljø, livsmestring og medborgerskap
 • Sosiale aktiviteter i grupper, på trinn og for hele skolen
 • Støtte for elever i det faglige arbeidet og i vurderingssituasjoner både muntlig og skriftlig
 • Bistå i elevstyrt kantinedrift og opplegg rundt skolemat
 • Være ansvarlig for elevrådsarbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole/universitet innenfor fagene pedagogikk, psykologi eller omsorgsfag.
 • Erfaring fra lignende arbeid kan kompensere for manglende relevant utdanning
 • Erfaring fra lignende arbeid vektlegges 

Personlige egenskaper:

 • Du må tørre å ta avgjørelser til barnets beste og ha fokus på hva som kan gå godt i stedet for galt.
 • Du trives godt med å arbeide sammen med andre
 • Du har lett for å komme i kontakt med mennesker
 • Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver
 • Du har evne til å planlegge og organisere egen tid
 • Du kan se nye muligheter og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg
 • Du er fleksibel og har lett for å omstille deg
 • Du er robust og kan håndtere vanskelige situasjoner
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner

Vi tilbyr:

Et kreativt og faglig sterkt kollegium med et godt fellesskap som viser engasjement og respekt for hverandre. En framtidsrettet skole der menneskeverdet er grunnfjellet i vårt arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. En skole som har fokus på livsmestring og medborgerskap, en skole som er opptatt av å lære elevene ferdigheter til å ivareta seg selv og være en medspiller ved hjelp av god kommunikasjon og kritisk tenkning.

Gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag og arbeidsoppgaver. 

Stillingskode og lønn etter gjeldende tariffavtale. 

Tiltredelse 01.01.22 eller etter avtale.