• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4705420
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
Ledig stilling

Gol kommune

Miljøterapeut/miljøarbeidar ved Miljøterapitenesta avdeling Kristenbråten - 45 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapitenesta gir tenester til brukarar i eigen heim. Stillingane er knytt til ei gruppe med 7 brukarar som bur i eigen heim i Kristenbråten.
Det er utarbeidd turnus der det er sett av tid til samarbeidsmøter og tid til primærarbeid. Vi har tilbod om fagleg rettleiing og opplæring.

Vi søkjer:
Miljøterapeut 45% stilling, fast: langvakter og arbeid kvar 3. helg.

Arbeidsoppgåver:
• Opplæring og rettleiing i aktivitetar i dagleglivet (ADL)
• Rettleiing i kosthald og fysisk aktivitet
• Tilrettlegging for brukarstyrt kvardag
• Oppgåva som primærkontakt for ein brukar kan bli tillagt stillinga.

Kvalifikasjonar:
• 3-årig høgskuleutdanning innafor helse, sosial eller pedagogikk eller utdanna fagarbeidar med relevant fagbrev.
• Førarkort klasse B
• Ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg

Vi ynskjer at du har:
• Helsefagleg kompetanse eller kompetanse i målretta miljøarbeid.
• Kunnskap om og erfaring med autisme og utviklingshemming
• Kompetanse i behovskartlegging og utarbeiding og evaluering av tiltaksplanar
• Kjennskap til arbeid med hol. kapittel 9 (tvang og makt)
• Kjennskap til og erfaring i bruk av fysisk intervensjon
• God kunnskap i bruk at elektroniske hjelpemiddel. Det gjeld bruk av verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet.
• Erfaring i bruk av velferdsteknologi og teknologi for brukarane.

Vi tilbyr:
• Varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar
• Fagleg rettleiing
• Hyggelege kollegaer
• God pensjonsordning

For stillinga gjeld:
• Tilsetting etter lov og avtaleverk

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attester
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom rett e-postadresse er fylt ut.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4705420
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune