• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3930557
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Miljøterapeut, midlertidig stilling

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgsavdelingen. Avdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid.

Ved Seksjon psykisk helse og rus – Lavterskel helseteam er det ledig

 • 100 % midlertidig stilling som miljøterapeut, fra 01.08.2021 til og med 30.06.2022

Lavterskel helseteam utgjør et skadereduserende bindeledd mellom bruker med rus-lidelse eller ROP-lidelse og det øvrige hjelpeapparat. Miljøterapeuten arbeider ambulant oppsøkende og fleksibelt. Fokusområder er bl.a. relasjonsbyggende arbeid, smitte-forebyggende arbeid og overdoseforebyggende arbeid. Tiltaket samarbeider med flere naturlige aktører både i og utenfor kommunen.

Arbeidsfelt:
• Ambulant oppsøkende virksomhet på rusfeltet.
• Terapeutisk arbeid og relasjonsarbeid ovenfor mennesker med problemer relatert til rusmidler og/ eller psykisk helse.
• Ved å ha fokus på den enkeltes ressurser og helsesituasjon, legge til rette for at brukeren kan benytte seg av aktuell helsehjelp.
• Bl.a. utgangspunkt i hjemmesituasjonen.
• Samarbeid med naturlige aktører i den enkeltes nettverk.
• Arbeid for øvrig ut fra de behov brukerne har.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier eller sosionom.
• Erfaring med og kjennskap til elektronisk databehandling.
• Arbeidskapasitet til å fylle 100 % stilling.
• Førerkort kl. B.
• Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Videreutdanning i psykisk helse- og eller rusarbeid.
• Erfaring fra arbeid med mennesker med utfordringer knyttet til bruk av rusmidler.
• Kjennskap til det øvrige hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rusmidler.

Krav til personlig egnethet:
• Evne til å bygge gode relasjoner.
• Samarbeidsevner.
• Må kunne fungere som en aktiv part i forhold til utvikling av arbeidsoppgaver og møte behov på fagfeltet.
• Interesse for fagene, oppdatert.
• Evne til vurderinger bygd på faglige og systemiske betraktninger.
• Endringsvillig.
• Tilpasningsdyktig.
• Selvstendig.

Psykisk helse- og rusfeltet er i utvikling. Kandidat til stillingen må derfor ha en positiv innstilling til å påta seg oppgaver i tråd med endringer på feltet, arbeidsfunksjon, arbeidssted og utvikling i avdelingen for øvrig.

Arbeidstid:
• Den ordinære arbeidstid er mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00.
• Noe forskjøvet arbeidstid må påregnes.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
seksjonsleder Svein H. Fagermo, tlf.: 75 14 63 20/ 75 14 64 15.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 31.07.2021

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3930557
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune