• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1346, GJETTUM
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4709990
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Miljøterapeut i turnus 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, boliger med bemanning er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester.

Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap og godt medarbeiderskap. Vi setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning. Tjenesteområdet jobber nå med implementering av Mentaliseringsbasert terapi (MBT) og Individuell mestring og tilfriskning (IMR) som felles behandlingsmetodikk i avdelingene.

Vi søker engasjerte og faglig sterke miljøterapeuter til vår institusjon Rudsdalen bo- og behandlingssenter. Avdelingen er ny og under utvikling, og miljøterapeuter vil i høy grad bli delaktig i å videreutvikle tjenestetilbudet. Det implementeres miljøterapeutiske komponenter fra basal eksponeringsterapi (BET) i avdelingen.

Avdelingen er en sammensatt tjeneste med fokus på å møte nasjonale og lokale krav, og inneholder:

 • 2 kommunale akutte døgnplasser (KAD) for pasienter med moderate psykiske lidelser og/eller rusproblemer
 • 3 mottaksplasser øremerket utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten
 • 1 brukerstyrt plass med fokus på å fremme mestring i eget liv
 • 6 langtidsplasser til pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse

Vi rekrutterer til følgende stillinger:

2  ett års vikariater 100 % , turnus med arbeid hver 3. helg. Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

Som miljøterapeut vil du:

 • Sammen med pasienten, sikre at primærkontaktoppgaver gjennomføres i tråd med rutine
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere miljøterapien og dokumentere dette i elektronisk pasientjournal
 • Utøve miljøterapi med fokus på ressurser, bedringsprosesser og livskvalitet
 • Delta i, og koordinere, møter rundt pasient
 • Veilede og undervise studenter og kollegaer
 • Gi opplæring av nyansatte etter avdelingens rutiner
 • Håndtere/administrere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering etter fullmakt
 • Gjennomføre egen kompetanseplan
 • Delta i veiledning og kunnskapsutvikling i arbeidstiden

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring fra fagfeltet psykisk helsearbeid og rus
 • Du er fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende

Det er ønskelig at du har

 • videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rus
 • kjennskap til BET     

Personlige egenskaper:

 • God vurderings- og beslutningskompetanse
 • Initiativrik
 • Håndterer akutte situasjoner på en god måte
 • Kreativ og innovativ
 • Evne til å samarbeide, samt å bygge relasjoner
 • Selvstendig
 • Innehar høy grad av faglig integritet og har evne til etisk refleksjon

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Individuelt tilpasset opplæringsplan
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Annet 

Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1346, GJETTUM
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4709990
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune