• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  KOLSÅS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KOLSÅS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3704406
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Miljøterapeut i turnus

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker miljøterapeut til vikariat, med mulighet for forlengelse, til stilling innen seksjon psykisk helse og rus, tjenestested Henvendelser, avdeling Vestre Hauger Bolig og Natthjem og avdeling Øverlandselva Bolig.

Vi er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde som sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning.

Vestre Hauger boliger/natthjem er en avdeling som bosetter mennesker med ROP-lidelser, der rus er hovedutfordringen. Natthjemmet er et lavterskeltilbud til bostedsløse i kommunen. Vi har til sammen 12 leiligheter og 4 natthjemsrom. I tillegg drifter vi en midlertidig bolig via NAV.
Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte beboer, samt fokus på skadereduksjon og økning av livskvalitet. For brukere av natthjemmet hjelper vi med å få kontakt med nødvendige instanser for å sikre videre hjelp.

 Øverlandselva Bolig er en avdeling som bosetter unge mennesker med ROP-lidelser som har et ønske og en motivasjon til et rusfritt liv samt bedre hverdagsmestring.  

Arbeidsoppgaver:

 • Yte bistand til beboerne i henhold til vedtak iflg. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
 • Bidra til faglig forsvarlig drift med god kvalitet
 • Bidra med faglig veiledning og etisk refleksjon sammen med kollegaer
 • Journalføring ihht. dokumentasjonsplikt regulert i Lov om helsepersonell Kap. 8
 • Utarbeide planverktøy ihht. forskrifter og Bærum kommunes dokumentasjonssystem
 • Ha kjennskap til utarbeidelse og utføring av tiltaksplaner
 • Kunnskap om, og håndtering av, fysiske og psykiske symptomer relatert til rusmisbruk og psykiske helsevansker
 • Arbeide på tvers av fag og etater, ulike hjelpetjenester og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Kvalifikasjoner:

  • Treårig helse- eller sosialfaglig utdanning minimum tilsvarende 180 studiepoeng. Eventuelt HPR-nr. registreres i CV
  • Søkere fra land utenfor Skandinavia skal ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig
  • Krav til relevant arbeidserfaring innen fagfeltet
  • Fortrolighet med bruk av relevante IT-verktøy
  • Gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Personlige egenskaper:

  • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
  • God fagforståelse med en spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
  • Evne til å være ydmyk og lydhør for seg selv, faget og medmennesker
  • Evne til å arbeide strukturert, både individuelt og i team
  • Ha kjennskap til konfliktavverging

  Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr:

  • Opplæring i mentaliseringsbasert miljøterapi
  • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
  • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
  • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
  • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
  • Offentlig tjenestepensjonsordning
  • To-delt turnus med arbeid hver 3. helg

  Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
   
  • Bedrift
   Bærum kommune
  • Søknadsfrist
   22.04.2021
  • Sted:
   KOLSÅS
  • Stillingstype:
   Heltid
  • Bransje:
   Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
  • Utdanningskrav:
   Påkrevet
  • Arbeidserfaring:
   Ønskelig
  • Fylke:
   VIKEN
  • Arbeidssted:
   KOLSÅS
  • Antall stillinger:
   1
  • karriere-kode:
   3704406
  • Se her for andre jobber fra Bærum kommune