Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Miljøterapeut i avd. Psykisk helse og avhengighet

Offentlig forvaltning

Miljøterapeut i bemannet bolig.

Seksjon Salerudveien boliger er organisert under Avdeling psykisk helse og avhengighet og er en viktig del av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller avhengighetsproblematikk.
Vi er et stort hus med 20 leiligheter hvorav én brukerstyrt plass. Vårt tilbud dekker et varierende behov for bistand i egen, bemannet bolig.
Vi gir også tilbud om ettervern til personer som har flyttet ut og trenger videre oppfølging.

Seksjonen består av 30 årsverk med bred tverrfaglig kompetanse og høy realkompetanse. Vi har en fagleder og fire team med primær- og sekundærkontakter som ledes av hver sin teamkoordinator. Hver uke møtes vi i teammøter og teamkoordinatormøter.

Vi jobber Recoveryorientert, som blant annet innebærer brukermedvirkning og tiltak som støtter og bygger mestring på personens vei mot egne mål. Vi tilbyr IMR- møter (Illness Management and Recovery) individuelt og i grupper, vi jobber med tilbakemeldinger og vi gir tilbud om nettverksmøter. Vi har også et bredt fokus på aktiviteter, små eller store, som kan bidra til meningsfull hverdag og tilfriskning. Eksempler er fysisk aktivitet, musikkgrupper, matgrupper, hytteturer etc.


Vi er stolt av vår relasjonskompetanse og vi ser hele tiden etter personens indre motivasjon og ressurser.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og videreutvikle relasjon til beboere.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere målrettet miljøarbeid sammen med beboere.
 • Samarbeide i team.
 • Nettverksarbeid og dialog med pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Koordinatoransvar.
 • Opplæring av nyansatte.
 • Være med å utvikle hensiktsmessige rutiner og prosedyrer i boligen.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen helse- eller sosialfag.
 • Relevant videreutdanning og erfaring fra psykisk helsearbeid er en fordel.
 • Erfaring med utarbeidelse, oppfølging og evaluering av kartlegging- og handlingsplaner.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig, tilsvarende norskprøve 3.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du har et grunnleggende verdiorientert menneskesyn.
 • Du har evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du er faglig engasjert og inspirerende.
 • Du verdsetter andre yrkesgruppers kompetanse og deler din egen.
 • Du holder fast ved langsiktige mål og tåler å stå i utfordringene på veien dit.
 • Du evner å veilede andre og til å ta imot veiledning.
 • Du har evne til etisk refleksjon.
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo.
 • Du er tydelig og robust.
 • Du kan arbeide selvstendig og i team.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert, liker en viss grad av uforutsigbarhet og tar i et tak der det trengs.
 • Du er lojal og pliktoppfyllende.
 • Du finner muligheter til å være kreativ, motiverende og løsningsorientert.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Mulighet til å kunne bidra til økt livskvalitet hos våre beboere
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss, evt så må dokumentasjonen tas med til et evt intervju