• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229283
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Miljøterapeut i 70 % fast stilling - Sentrum omsorgsboliger

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sentrum omsorgsboliger består av bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser og avlastningstjenester til barn og unge. Det er nå ledig stilling som miljøterapeut ved Avlastningstjenesten for barn og unge. Her ytes det helse og omsorgstjenester til brukere av tjenesten.

Vi gir avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avdelingen består av ca 10 årsverk med tverrfaglig kompetanse. Helsefagarbeidere, vernepleiere, studenter og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber målrettet med fokus på kunnskapsbasert praksis for at brukerne skal kunne mestre dagliglivets oppgaver ut fra egne forutsetninger.

Vi søker etter deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor brukere og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.

Stillingen inngår i turnus med helgearbeid

 Vi søker en person som:

* Har 3- årig høgskolutdanning

* Er god på kommunikasjon og samarbeid

* Er inkluderende, løsningsorientert og positiv

* Bidrar til et godt arbeidsmiljø og en god tilbakemeldingskultur

* Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet

* Har gode holdninger, evne og vilje til etisk refleksjon og etisk tankegang

* Er selvstendig og påtar deg ansvar for koordineringsoppgaver.

* Norsk skriftlig og muntlig må beherskes og vil bli vektlagt ved ansettelse.

*  Er komfortabel med bruk av data. Må kunne bruke fagsystemer positivt og effektivt.

* Har interesse for velferdsteknologi, og har forståelsen av hvordan dette kan bidra til økt egenmestring for brukere av tjenesten

* Har førerkort klasse B

 Relevant praksis og personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling
 • Turnus dag/kveld med helgearbeid
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Grunnlønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.  
 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229283
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune