Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøterapeut i 100 % stilling ved Korshagen boliger

Korshagen boliger er et bofelleskap bestående av to hus hvor det gis døgnkontinuerlig bistand til 7 voksne personer med psykisk utviklingshemming som har et stort hjelpebehov i det meste av alle gjøremål. Vi har som mål å ivareta og skape et godt hjem for beboerne og være en spennende og utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for de ansatte.
Medbestemmelse, likeverd og livskvalitet er noe vi legger stor vekt på i arbeid. Korshagen boliger samarbeider tett med flere ulike instanser for å sikre så gode tjenester som mulig.
 

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide, iverksette og evaluere mål
 • og tiltak for tjenestemottakerne
 • Direkte tjenesteyting i henhold til
 • enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 •  Ansvar for fagadministrativt system
 • Primærkontaktansvar
 • Samarbeide med foresatte, verge og
 • eventuelt eksterne instanser
 • Følge opp medisinske rutiner
 • Gi opplæring og veilede kolleger,
 • studenter, elever og lærlinger
Krav til kompetanse
 • 3-årig høgskole/universitet i helse- og sosial- eller pedagogiske fag

Andre kvalifikasjoner 

 • Erfaring med målgruppen
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Veilednings- og opplæringskompetanse
 • Kunnskap om relevant lovverk

 

Personlige egenskaper
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Tar initiativ, bidrar til utvikling og har et faglig engasjement
 • Er god på å motivere andre
 • Er på jakt etter et spennende arbeidssted
 • med varierte arbeidsoppgaver og utfordringer
 
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag