• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0000, Holmestrand
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4957081
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Holmestrand kommune

Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tunnelveien 44-46 er en av de døgnbemannede botilbudene i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud. Boligen er lokalisert sentralt på Rove i Holmestrand. Fjellheisen gjør at det kun tar ca. fem minutter å komme seg fra togstasjonen til boligen. Det er god togforbindelse både retning Oslo og Tønsberg. Ved Tunnelveien 44-46 yter vi i dag tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. 

Fakta om stillingene

Ved vårt tjenestested Tunnelveien 44-46 har vi behov for å ansette i helgestillinger. Stillingene er fra 20-28 % og har arbeid med ulike intervaller på arbeidshelg på hver 3. eller hver 4 helg. Det er varierende vaktlengder fra normalarbeidstid til 12,5 timers vakter. Det er stillinger ledig både på dag/kveld, og natt. Merk i søknaden om du ønsker å søke på dag/kveld, eller natt.

Tunnelveien 44-46 gir tjenester til 8 mennesker med ulike bistandsbehov med hovedvekt på utviklingshemming. Brukergruppen er pr i dag mennesker med mangfold i funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Som ansatt bistår man den enkelte med blant annet ivaretakelse av stell og hygiene, aktivisering, ernæring og legemiddelhåndtering. Ansatte bistår også i å ivareta dagliglivets oppgaver som renhold, innkjøp osv.

Viktigste arbeidsoppgaver
 • Veilede og bistå den enkelte til å bruke og utvikle egne evner for å oppleve mestring i eget liv.
 • Tilrettelegge aktiviteter ut fra den enkeltes behov
Krav til kvalifikasjoner Nattstillinger:
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
Øvrige helgestillinger
 • Miljøterapeut herunder: Vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog eller annen relevant utdanning innen helse, sosial og pedagogiske fag.
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Studenter innen vernepleie/sykepleie
 • Søkere i et utdanningsløp mot helsefagarbeider og studenter innen sosialfaglig og/eller pedagogisk høyskoleutdanning vil bli vurdert.
Ved eventuell tilsetting kreves:
 • Politiattest i.h.h.t lov om helsepersonell
 • Førerkort klasse B med manuelt gir
 • Gjennomført KS- e-læringskursene: "Kompetansehevende tiltak i tjenestene for personer med utviklingshemming" og "kurs i legemiddelhåndtering".
 • Bestått passeringstest i legemiddelhåndtering som vil bli arrangert av Virksomhet voksenhabilitering.  
Personlige egenskaper

 Vi søker deg som:

 • Er ansvarsbevisst og selvstendig
 • Evner å være positiv til endringer, og klarer å prioritere ved behov

Det legges vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtale/tariff.
 • Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

 

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0000, Holmestrand
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4957081
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune