Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Miljøterapeut, helgestilling 18,3 % hver 5. helg

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen to døgnenheter.

Døgnenhet 1 på DPS Elverum-Hamar er en åpen sengepost med 12 sengeplasser, som tilbyr stabilisering til voksne med psykisk lidelse.  Enheten har ca. 30 årsverk. Vi er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse blant  miljøpersonale.
 Vår tilnærming i møtet med pasienten bygger på kognitiv miljøterapi.  Vi har ukentlig psykoedukasjonsgrupper, og vektlegger også fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet. Vi har et utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten, sykehuspsykiatri og egne DPS-enheter. Pasienter kan enten legges inn direkte via Ambulant akuttenhet eller overføres fra sykehusnivå. 
Enheten har ledig helgestilling 18,3% .stilling Stilling er ledig f.o.m 01.09.2023

Kvalifikasjoner:

 • Miljøterapeut med videreutdanning eller erfaring innenfor psykiatri. 
 • Gode evner til både arbeid i team og kunne jobbe selvstendig
 • Interessert i, og evt har erfaring med kognitiv miljøterapi
 • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Interesse for brukermedvirkning
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
 • Engasjement, kreativitet og evne til å motivere andre
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En meningsfull arbeidshverdag i et spesialisert fagfelt
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning KLP

Denne helgestillingen baserer seg på "langvakter", hver femte helg. Dette vil innebære en arbeidsdag på 12,5 timer som inkluderer en times pause. Dette gir en unik mulighet til å følge opp pasienter over en lengre periode.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.