Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøterapeut fast 100% x 3 - Hvam boliger

Spennende stillinger i et aktivt fagmiljø
 
Hvam boliger ligger på Skjetten i Lillestrøm kommune, og gir heldøgns tjenestetilbud til 7 voksne mennesker med diagnoser innenfor utviklingshemming og utfordrende atferd. Beboerne eier sine egne tilrettelagte leiligheter tilknyttet personalbase. Det er en høy andel terapeuter ved boligen og det jobbes aktivt etter prinsipper for målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Personalgruppen består av både menn og kvinner og arbeidsmiljøet er godt.
 
Rundt en av beboerne skal det nå etableres et helt nytt og spennende tjenestetilbud med en helt ny personalgruppe. Det legges opp til 2:1 bemanning i team med langvakter kombinert med gode friperioder og arbeid hver tredje helg. Beboeren har diagnose innenfor autismespekter, og det jobbes etter et omfattende kap.9 vedtak. Har du lyst til å være med å forme og ta del i dette spennende oppdraget? Da er det deg vi er på utkikk etter!
 
Du må ha god kjennskap til kap.9 og inneha en god fysisk og psykisk helse. Du motiveres av utfordrende oppgaver, og klarer å se løsninger fremfor problemer. Du har interesse for målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse, og kan dokumentere og evaluere eget og andes arbeid. Du liker å veilede andre og jobber for lik praksis.
Tjenestetilbudet trer i kraft 01.01.21, og det vil i forkant bli gitt omfattende opplæring, workshop rundt beboer og relevante kurs.
 
Høres dette spennende ut? Søk! Vi kan love deg en spennende hverdag, med dyktige kollegaer og faglige utfordringer.

Arbeidsoppgaver
 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Utarbeide, iverksette og evaluere mål og tiltak for tjenestemottaker
 • Primærkontaktoppgaver og/eller rolle i team rundt tjenestemottaker 
 • Samarbeide tett med foresatte, verge og andre eksterne instanser
 • Gi opplæring og veilede annet personell
 • Ansvar for fagadministrativt system
 • Håndtere utfordrende atferd
 • Dokumentasjon i journalsystem
 • Følge opp medisinske rutiner
 • Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Delta på HAVA-trening
 • Menn oppfordres til å søke.
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i vernepleie eller annen relevant 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning. Vernepleier foretrekkes.
 • Må ha førerkort klasse B
 • Meget god evne til å benytte PC, nettbrett og mobiltelefoner, som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med utfordrende atferd
 • Ha kjennskap til autisme
 • God kjennskap til HOL kap.9
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Tar initiativ, bidrar til utvikling og er engasjert
 • Kan kartlegge, registrere og evaluere
 • Er en stabil arbeidstaker
 • Er fleksibel
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Har gode faglige og etiske holdninger
 • Er på jakt etter et spennende arbeidssted med høy faglig kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig utfordringer
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • Kurs knyttet opp mot relevant lovverk, medikamenthåndtering og HAVA-teknikker
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring
 • Muligheter for egenutvikling via kurs og internundervisning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et aktivt bedriftsidrettslag