Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  23.11.2020
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3266630
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøterapeut/fagarbeider - 2 100% ett års engasjementer

Barnehabilitering i institusjon drifter avlastning og barne- bolig ved Traneveien senter for barn og unge. Her gis det ulike tjenester til barn og unge med ulike komplekse og sammensatte behov. Tjenestetilbudet er individuelt tilpasset hvert enkelt barn, med fokus på mestring og utvikling. Det er i dag 20 årsverk tilknyttet tjenesten og vi øker nå med 2 årsverk for å etablere en trygg og solid faggrupper rundt enkelte tjenester.   

Vi har en engasjert og faglig sterk personalgruppe med ulik pedagogisk, helse og sosialfaglig kompetanse. Vi har ledig 2 100% engasjementer fra 01.01.2021- 31.12.2021.

Fakta om stillingene:

Turnus arbeid med langvakter av 12,5 t hver 3. helg. Arbeidsoppgavene er varierende, utfordrende og spennende. Hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid. Administrative oppgaver utføres på dagtid når barna er på skole eller barnehage. Man vil jobbe i et fagteam med flere andre miljøterapeuter og fagarbeidere. Bemanningen er 1:1 eller 2:1. Den ansatte vil ta del i å utarbeide, evaluere og igangsette ulike tiltak og planer, knyttet til det enkelte barn. Dette er et veldig spennende arbeid i en tjeneste som er i stadig vekst. Du vil få en sentral rolle i å videreføre og utvikle et godt fagmiljø.

Krav til kvalifikasjoner:

Søkeren må ha utdannelse som vernepleier eller annen høyskoleutdanning med relevant pedagogisk og eller helse og/ eller sosialfaglig bakgrunn som sykepleier, barnehagelærer, barnevernspedagog, sosionom. Fagarbeider eller annen høyskoleutdanning med relevant jobb erfaring og som innehar de øvrige kvalifikasjonene vil bli vurdert.

Det er et krav at du 

 • Har en god fysisk helse for å utøve og håndtere oppgaver etter helse og omsorg tjenesteloven kap 9.
 • Har god psykisk helse grunnet arbeidets art
 • Har erfaringer fra målrettet miljøarbeid og eller praktisk erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov.
 • Har praktisk erfaring fra arbeid med personer med utfordrende atferd
 • Har erfaring fra foreldresamarbeid
 • Har sertifikat på bil klasse B.
 • Har gode skriftlig og muntlige norskkunnskaper.

Ved evt. ansettelse stilles det krav om politiattest, og at du gjennomfører e- læringskurs i «kompetansehevende tiltak i tjenester for personer med utviklingshemminger» og «Legemiddelhåndtering»

Personlig egenskaper:

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig ved en ansettelse. I tillegg må du 

 • være innstilt på endringer.
 • være positiv til nye utfordringer.
 • være løsningsorienter og kunne jobbe i team.
 • ha evne til å motivere og engasjere omgivelsene.
 • ha høyt fokus på brukermedvirkning og vektlegger etikk i jobbutførelsen.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.