Miljøterapeut/fagarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aktivitetseininga i Sunnfjord kommune har aktivitetstilbod til vaksne i alle aldrar i Sunnfjord kommune. Aktivitetstilbodet kan gjevast som opplæring, arbeid eller anna type dagaktivitet til menneske som av ulike grunnar har behov for tilrettelegging eller bistand. Vi har også ansvar for Senter for friskliv og frivillegheit. Vi er i alt 45 positive og engasjerte medarbeidarar som jobbar i eininga, fordelt på små og store stillingar i heile kommunen.

Vi har ledig følgande stilling:
 • miljøterapeut/fagarbeidar, 50 % vikariat frå 01.03.2021-31.12.2021. Stillinga er knytt til dagsenter for eldre og personar med demens, ved avdeling Skei.
 • miljøterapeut/fagarbeidar, 21 % fast frå 01.01.2021. Stillinga er knytt til Skei aktivitetssenter som er eit dagtilbod for personar med nedsett funksjonsevne.
Krav til søkar:
 • helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, anna relevant høgare utdanning  eller fagarbeidar/aktivitør
 • gode norsk kunnskapar både muntleg og skriftleg
 • god IKT- kunnskapar
 • førarkort
 • gyldig politiattest
Vi søker deg som:
 • er glad i mennesker
 • har interesse for og kunnskap om personar med nedsett funksjonsevne, demens og eldre
 • er kontaktskapande og glad i å jobbe med menneske
 • kreativ og sjølvstendig
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe tverrfagleg
Vi kan tilby:
 • utfordrande, varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • samarbeid med mange engasjerte menneske i kommunen

Dersom du er ergoterapeut kan stillinga gjerne kombinerast med ein av dei andre følgande stillingar som er utlyste:

 • 50 % fast stilling som ergoterapeut i Tildelingseininga, med kontorstad Førde
 • 50 % vikariat som ergoterapeut ved Fysio- og ergoterapeuteininga, for tida på Skei

Dersom du søker på ein av desse andre stillingane, er det viktig at du opplyser om det i søknadsteksten din.

 

Du må søke elektronisk.

 

Velkommen som søkar!