Ledig stilling

Stavanger Kommune

Miljøterapeut eller helsefagarbeider? Se her!

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap. 

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna. Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos brukerne med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.

Eikebergveien bofellesskap ligger i Hillevåg og er et koselig, godt og trygt hjem for fire personer med varierende hjelpebehov. Boligen ligger fint til med flotte naturområder som blant annet Vannassen park i nær beliggenhet. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. Du vil bistå de som bor her i daglige praktiske og sosiale gjøremål.

Vi har nå et ledig vikariat på 100% med arbeid i turnus D/A, med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper
Faglig ansvar
Bruk av TAM (terapeutisk aggresjonsmestring) og PAS (positiv atferdsstøtte) som verktøy i hverdagen
Tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter både inne og utendørs
Gjennomføre tiltak og evaluere, samt dokumentere i journal

Primær- og sekundær ansvar

Tverrfaglig samarbeid (kollegaer, pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere)
Legemiddelhåndtering

Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner:

3-årig høgskoleutdanning innen for helse- og sosialfag eller pedagogiske fag

Fagbrev innen helse og omsorg
Erfaring fra arbeid med brukergruppen er en fordel
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål. Fremlegges ikke dette i søknaden vil den ikke bli vurdert.
Grunnleggende IKT-ferdigheter
Ønskelig med førerkort på personbil
Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.   

Personlige egenskaper:

Du har god arbeidsmoral ved at du passer din arbeidstid og er samvittighetsfull i forhold til arbeidsoppgaver
Du er velfungerende i samarbeid med kollegaer, ledelse og beboere
Du er tålmodig og har godt humør
Du kan jobbe selvstendig og takle uforutsette hendelser/akutte situasjoner
Du er trygg på seg selv
Du tar initiativ og ser hva som må gjøres
Du er lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte beboer
Du er opptatt av å motta veiledning og ha evnen til å justere kursen etter dette
Du har interesse for fagfeltet og holder deg faglig oppdatert
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor personal og beboere trives sammen
Du vil ha en variert arbeidsdag med fokus på brukermedvirkning, etikk og fag
Du vil sammen med beboerne få delta på ulike fritidstilbud og være mye ute på turer i regionen
Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll og veiledning etter individuelle behov
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Gode pensjons- og forsikringsgordinger
Ansatte i Stavanger kommune har tilgang til en rekke velferdsordninger
Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
Hjem-jobb-hjem avtale
Lønn etter gjeldende tariffer