• Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  23.04.2021
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3651069
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune

Miljøterapeut boteam

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for rus og psykisk helse er organisert etter anbefalinger fra veilederen ”Sammen om mestring”. Enheten består av Mottaksteam, Vekstteam og Mestringsteam, og har ansvar for forebygging, oppfølging, utredning og behandling av personer som har utfordringer med rus og/eller psykiske helse.  

 På Boteam har vi nå en ledig stiling som miljøterapeut. Boteam er en del av Mestringsteam, og dette teamet er en døgnbasert tjeneste som gir tjenester til mennesker med alvorlige rus og psykiske helseutfordringer. Botem består av 3 årsverk, og jobber pt dagtid. Boteam er en ambulerende tjeneste som følger opp brukere i utfordrende bomiljøer og brukere som har en utfordrende boligsituasjon. Tjenesten jobber systematisk med brukermedvirkning og recovery, hvor målet er å fremme trygge og stabile bomiljøer.  

Arbeidsoppgaver:

Følge opp brukeres psykiske og fysiske helse, som har en utfordrende livssituasjon som synligjøres gjennom utilfredsstillende bolig, økonomiske utfordringer og alvorlige psykiske/rus helseutfordringer 
Bidra med fagutvikling i arbeidet rundt bolig og psykisk helse  
Endring-/ motivasjonsarbeid/ Skadereduksjon 
Formidle kartlagte behov vurderinger til aktuelle samarbeidspartnere 
Dokumentasjon og journalføring  
Initiere og følge opp samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved behov 
Veilede andre i enheten når det omhandler boligspørsmål  
Holde seg faglig oppdatert på boligsosiale tema innenfor målgruppen  

Kvalifikasjoner:

Bachelor i helse- og sosialfaglig høyskole 
Det er i tillegg ønskelig med videreutdanning innenfor rus og psykisk helse  og at den som tilsettes har arbeidserfaring med målgruppen 
Førerkort klasse B 
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
Gyldig politiattest iht Helsepersonelloven må leveres før oppstart


Personlige egenskaper:

Evne til å finne fleksible og gode løsninger til det beste for brukerne
Evne til arbeide i team
Evne til å jobbe selvstendig
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Interesse for fagfeltet 
Avdelingen jobber for å ha en sammensatt personalgruppe  og personlig egnethet vil vektlegges 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn iht Hovedtariffavtale og ansiennitet  
 • Bedrift
  Horten kommune
 • Søknadsfrist
  23.04.2021
 • Sted:
  HORTEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  HORTEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3651069
 • Se her for andre jobber fra Horten kommune