• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5197642
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 17.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Miljøterapeut 80 % stilling - vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

 

Miljøterapeutisk avdeling er en fagavdeling innen kommunens helse og sosialtjenester. Avdelingen
yter tjenester hjemlet i Sosialtjenesteloven som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og
deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre
seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon for hjemmeboende og seksjon dag- og arbeidstilbud,
også kalt Rana Arbeidssenter

 

Ved seksjon boligtjeneste, Johan Nygårdsvoldsgate 12 b/Storebasen er det ledig:

 

 • 80% stilling som Miljøterapaut, vikariat i peridoen 01.07.2023-12.04.2024

 

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

• Faglig ansvar, inkl. primærkontaktansvar
• Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift. tjenestemottakerne
• Veiledning og faglig opplæring av kollegaer
• Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner
• Lede og delta i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
• Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre berørte parter
• Medikamenthåndtering
• Oppfølging rundt behovskartlegging, anskaffelse og opplæring rundt hjelpemidler
• God kommunikasjon, observasjonskompetanse og rapportering

 

Kvalifikasjonskrav:

•  3 årig helse- og / eller sosialfaglig høyskoleutdanning.

* Autorisert sykepleier/Vernepleier 

* Det åpnes for  at miljøarbeidere kan søke ved ikke kvalifiserte søkere

• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt nok til å utøve forsvarlige helsetjenester

• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
• Personlig egnethet vektlegges

 

 

Ønskede kvalifikasjoner:
• Gyldig medisin kompetanse
• Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser vektlegges.
• Erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy. Kjennskap til programmet Profil er en fordel.
• Førerkort klasse B er ønskelig

 

Personlig egnethet / personlige egenskaper:

• Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, tydelig og arbeidsglad

 

 

Vi kan tilby:

 • Opplæring og gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø

 

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Avdelingsleder Nina Nilsskog, Kontor: 95254248 eller Mob: 91742535

 

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5197642
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 17.05.2023