• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  05.08.2022
 • Stillingstype
  Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4706882
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 22.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Miljøterapeut 63% fast - Dagavdeling, Straume bu og servicesenter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeut 63% fast stilling  –  Dagavdeling, Straume bu og servicesenter

 

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar.
Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Om avdelinga:

Straume bu og servicesenter er eit unikt og levande senter lokalisert sentralt på Straume. Vi har ein flott personalgruppe som saman gjør sitt beste for at våre bebuarar skal få vere aktiv, oppleve tryggleik og meistring. På senteret jobbar det sjukepleiarar, vernepleiarar, spesial pedagogar, musikkterapeut, helsefagarbeidarar, og assistentar.

Senteret inneheld tre bufellesskap, ein dagavdeling og 28 omsorgsbustader. Det er no ein ledig fast stilling som miljøterapeut på dagavdelinga i 50% stilling, med helgevakter knyta opp mot bufelleskap i 13 % stilling, tilsaman 63% stilling.

 

Arbeidsoppgåver:

Du må trives saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukara.   

 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid
 • Ivareta brukars individuelle behov
 • Dokumentering i fagjournal
 • Legge til rette for meiningsfylt aktivitet
 • Miljøterapi
 • Praktiske oppgåver i avdelinga
 • Medikamenthåndtering

 

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • 3-årig utdanning på høgskulenivå som sjukepleiar, vernepleiar, sosionom eller anna helsefagleg retning.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Godkjent politiattest

Ønskjeleg med:

 • Ønskjeleg med erfaring frå arbeid med eldre
 • Ønskjeleg med erfaring frå dagavdeling/dagsenter.

 

Eigenskapar:

 • Du er engasjert og positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Er ein god teamarbeider
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evner å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt.
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø ved å fremme det positive

 

Anna:

Stillinga kan aukast med timebank.

Ved intern tilsetjing kan anna stilling bli ledig.

Stillinga er ledig frå snarast.

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Avdelingsleiar Astrid Geitle 913 19 622

Einingsleiar Trude Myklebust 482 22 316

 

 

Vi ynskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre tilsett skal gjenspegla folkesetnaden forresten. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legg vekt på å tilretteleggja arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vil det setjast opp ei offentleg søkarliste innehaldande namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjer kan verta offentlege sjølv om søkaren har bede om ikkje å førast opp på søkarlista. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.

 

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  05.08.2022
 • Stillingstype
  Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4706882
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 22.07.2022