• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5759124
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Miljøterapeut  

Offentlig forvaltning

Forebyggende enhet er organisert under seksjon for hjelpetjenester for barn og unge. Dette innebærer at vi er organisert sammen med skolehelsetjenesten, familieteamet og barneverntjenesten. Dette i tråd med oppvekstreformen, med økt fokus på tidlig innsats, forbyggende arbeid og samhandling mellom tjenestestedene. I forebyggende enhet er det 14 stillinger, hvor 3 av disse jobber som utekontakter.

Vi er en tjeneste som har fokus på utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring. I tråd med Oslo kommunes føringer bruker Microsoft 365 som et av våre arbeidsverktøy. I tillegg benyttes fagsystemet AdCuris.

Oppvekstavdelingen i Bydel Grorud utvikler sammen med barne- og ungdomsskolene nærmiljøskoler. Oppvekstavdelingens tjenester skal være systematisk på skolene og skolen sal være en arene vi vi sammen tilbyr stedsbasert elevstøtte til barn, unge og deres familier

Forebyggende enhetens ansvarsområde omhandler det å bidra til at bydel Grorud har et godt, trygt og inkluderende oppvekstmiljø for alle. Dette krever helhetlig og tidlig innsats, og samordning av innsatser på tvers av fagområder. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø. Målet til tjenesten er å jobbe med selektiv forebygging rettet mot grupper med kjent og/eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Tiltakene som blir igangsatt skal motvirke videre negativ utvikling. Videre skal tjenesten jobbe med indisert forebygging, hvor tiltakene som blir igangsatt rettes mot barn og unge med høy risiko eller klare tegn på problemer. Det skal arbeides målrettet med tidlig intervensjon og dreie ressursinnsatsen fra ressursbruk på relasjonstiltak til forebyggende tiltak og tidlig innsats. Seksjonen har god overblikk over barne- og ungdomsmiljøet i bydelen og evner å jobbe strategisk, men også adhoc i situasjoner som krever dette. 
Utekontaktene i Forebyggende enhet, jobber med oppsøkende sosialt arbeid ovenfor risikoutsatte barn og unge i alderen 10 - 25 år. De overordnede målene er å hindre at uønskede vansker som voldsproblematikk, kriminalitet og rus oppstår og får utvikle seg hos barn og unge
Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid krever særskilt kompetanse og tilrettelegging. Utekontakten i bydel Grorud skal være tilstede på unges arena, med oppsøkende arbeid, kartlegging av barn og unge, samt oppfølgingstiltak på individ eller gruppenivå. Oppsøkende team samarbeider tett med blant annet skoler, helsestasjon, barneverntjeneste, NAV, forebyggende politi og lokale fritidsklubber. Gjennom dette samarbeidet vil Utekontaktens kontakt med barn og ungdom gjøre det mulig for andre tjenester å iverksette rett tiltak til rett tid, samt redusere/stoppe negativ utvikling.
Tiltredelse krever fremleggelse av politiattest etter gjeldende regler. Kun elektroniske søknader via webcruiter vurderes.
Arbeidet organiseres i turnus. Stillingen krever kveldsjobbing fredag og lørdag, hver fjerde helg.

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyskole eller universitetsutdanning innen helse, sosial, samfunnsfag eller annen relevant utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og erfaring fra arbeid med barn og unge i alderen 12 til 25 år
 • Ønskelig med god kunnskap om atferdsproblematikk, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen flerkulturelle ungdomsmiljø
 • Sterkt ønske om kjennskap eller arbeidserfaring fra bydelen
 • Søkere må ha meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Søkere må ha gode IKT ferdigheter
 • Førerkort for bil er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en trygg engasjert medarbeider
 • Du er selvstendig, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Evne til å inspirere og motivere andre
 • Personlig egnethet og god relasjonskompetanse vektlegges sterkt
 • Du jobber målrettet og strukturert, og evner å jobbe godt under press
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både overfor samarbeidspartnere og i arbeidet med ungdommer og familier

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn i lønnstrinn 31-43( kr 541 500-661 600 pr år), etter Oslo kommunes lønnsregulativ avhengig av ansiennitet.
 • Gode vilkår for tjenestepensjon, forsikring og låneordninger gjennom Oslo pensjonsforsikring.
 • En bydel med mange engasjerte medarbeidere og stort fokus på tverrfaglighet og samhandling.
 • God opplæring og oppfølging
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5759124
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune