• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5735520
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Rana kommune

Miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Ved Team unge voksne er det ledig

 • 100% fast stilling som miljøterapeut. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse etter nærmere avtale.

Psykisk helse- og rusfeltet er i utvikling. Kandidat til stillingen må derfor ha en positiv innstilling knyttet til å påta seg oppgaver i tråd med endringer på feltet, endring i
arbeidsfunksjon og endring av arbeidssted/ utvikling i fagavdelingen for øvrig. Menn oppfordres til å søke.

Psykisk helse og miljøterapi er en fagavdeling i helse- og mestringssektoren. Fagavdelingen tilbyr kommunale tjenester blant annet innen fagfeltene psykisk helse, rus og avhengighet.
Team unge voksne tilbyr individuelt tilrettelagt terapeutisk oppfølging og behandling til unge voksne med helseutfordringer knyttet til psykisk helseutfordringer, rus eller avhengighet.
Tjenesten benytter samtaler, nærmiljø og andre aktuelle virkemidler i det terapeutiske arbeidet. Hjelpen har forskjellig karakter ut fra brukerens individuelle behov og ressurser.
Når det er hensiktsmessig samarbeides det med naturlige aktører i brukers nettverk, som f.eks. fastlege, spesialisthelsetjeneste, NAV, jobbspesialist (IPS) eller andre. Teamet har til
enhver tid mellom 60 – 80 aktive brukere. Tjenesten anvender journalsystemet Profil.

Arbeidsoppgaver:

 • Terapeutisk endringsarbeid i samarbeid med mennesker med utfordringer knyttet til sin
 • psykiske helse, rusmidler og/ eller avhengighet.
 • Pasientbehandling med utgangspunkt i kognitiv terapi og/ eller andre evidensbaserte
 • metoder.
 • Gjennom den enkeltes behov og ressurser, delta i å planlegge individuelt tilpassede
 • behandlingsforløp og terapeutiske forløp.
 • Samarbeid med naturlige aktører i brukerens nettverk.
 • Utforming av individuelle planer.
 • Koordinatorrolle.
 • Miljøterapeuten inngår i team med teamleder.
 • Delta i drift av Ungdomsgruppa. Annen hver mandag kl. 14:00 – 21:30.

Kvalifikasjoner du må ha:

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon
 • Førerkort kl. B.
 • Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at
 • søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gyldig politiattest jf. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra terapeutisk arbeid med mennesker der utfordringer knyttet til psykisk helse,
 • rusmidler/ avhengighet har vært hovedtema.
 • Kjennskap til kommunens øvrige hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med utfordringer
 • knyttet til psykisk helse, rus og/ eller avhengighet.
 • Kjennskap til lokale frivillige og ideelle organisasjoner innen psykisk helse-, sosial-, og/
 • eller rusfeltet.
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenestens hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med
 • utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og/ eller avhengighet.
 • Arbeidserfaring med rapporteringssystemet Profil.
 • Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hos oss er det viktig at du har/er:

 • Evne til å bygge gode relasjoner.
 • Samarbeidsevner.
 • Interesse for fagene, oppdatert.
 • Endringsvillig.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Selvstendig.
 • Engasjert.
 • Ivaretagende.
 • Beslutningsdyktig.

Det er mange gode grunner til at du skal søke jobb hos oss. Her får du:

 • Opplæring og gode muligheter for personlig og faglig utvikling, i en kunnskapsbasert organisasjon med bred kompetanse. 
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter intern lønnsstruktur
 • En av arbeidslivets beste pensjon- og forsikringsordninger

Arbeidstid: Dagtid. Noe forskjøvet arbeidstid må påregnes. 

Lønn og arbeidsbetingelser reguleres av KS tariffavtale.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Se her om beregning av lønnsansiennitet.

Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT.

Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen praktiserer meroffentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5735520
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune