• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  27.11.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5448677
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
Ledig stilling

Sogndal kommune

Miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Psykisk helse- og rustenesta, avdeling Plassen har ledig 100% vikariat som miljøterapeut. Stillinga er ledig frå 1.1.24-15.1.25. Avdeling Plassen er forsterka bustader for personar med utfordringar innan rus og psykisk helse. Avdelinga ligg i Sogndal, har 7 bueiningar, samt fellesareal. Plassen er døgnbemanna og har turnus med langvakter (14 timar), samt sovande og vakande nattevakter.

 

 Arbeidsoppgåver og ansvar:

 •  Målretta miljøterapeutisk arbeid
 •  Praktisk hjelp til bebuarane i det daglege
 •  Delta i tverrfagleg samarbeid
 •  Medikamenthandtering
 •  Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutinar og gjeldande lovverk 

Kvalifikasjonar:

 •  Utdanning som sosionom, sjukepleiar eller vernepleiar for tilsetjing som miljøterapeut.
 •  Førarkort klasse B
 •  Gode norskkunnskapar
 •  Politiattest av nyare dato ved tilsetting
 •  Erfaring frå tenester innan rus/psykiatri og/eller vidareutdanning innan fagfeltet er eit føremon. For sosionom er det ynskjeleg med vidareutdanninga helsefag for sosialarbeidar 

Personlege eigenskapar:

 • Evne til å arbeide målretta, strukturert, fleksibelt og sjølvstendig.
 • Har god relasjonskompetanse.
 • Er fleksibel og reflektert, og kan takle uforutsette situasjonar.
 • Gode samarbeidsevner og samstundes vera audmjuk for andre sin kompetanse og erfaring.
 • Personlege eigenskapar vil i stor grad bli vektlagd.

 

Det er eit overordna mål å sikre brukarane ein trygg og føreseieleg kvardag der tenesteutøvinga bidreg til rammer og kontinuitet. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som respekt, toleranse, tolmod og evne til å handtere krevjande situasjonar. Dette i godt samarbeid med brukarar, og kollegaer internt og eksternt.

Som tilsett vert det forventa at du har evne til å setje deg inn i, og handle ut ifrå, brukar sine samansette behov og at du bidreg til trivsel og godt miljø. 

Me tilbyr:

 •  Varierte og spanande arbeidsoppgåver i ei teneste i utvikling og under oppbygging.
 •  Samarbeid med faglege dyktige medarbeidarar.
 •  Eit godt arbeidsmiljø.
 •  Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 •  Gode velferdsordningar.
 •  Lønn etter tariffavtale. 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  27.11.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5448677
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune