Ledig stilling

Stavanger Kommune

Miljøterapeut

Vi har ledig vikariat som miljøterapeut i vår nye virksomhet for ambulante oppfølgingstjenester til mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Virksomheten vil ha i underkant av 45 årsverk og bred faglig sammensetning. Tjenestene som samles i denne nye virksomheten er Housing First, miljøtjenesten/miljøterapeut rus i Rehabiliteringsseksjonen og OBS-teamet. Sistnevnte drives i samarbeid med Helse Stavanger HF. Målet er å sikre at brukerne får tjenester som er tilpasset deres behov, og hindre at brukere “faller mellom stoler”.

Per dags dato er nåværende arbeidssted i Kongsgata 47/49. Det jobbes med å finne samlokaliserte arbeidssted for den nye virksomheten. Derfor må nytt arbeidssted påregnes i vikarperioden.

Kvalifikasjoner:

Helse-sosialfaglig bachelor 3 årig utdannelse.
Førerkort klasse B
Erfaring innenfor både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er ønskelig
Erfaring fra arbeid med mennesker med ruslidelser og psykisk helseutfordringer er ønskelig
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Opptatt av å gi tjeneste med god kvalitet
Opptatt av etikk og menneskeverd
Gode samarbeidsevner
Gode kommunikasjonsferdigheter
Engasjement for målgruppen
Gode relasjonsskapende evner
Personlig egenhet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et tverrfaglig arbeidsmiljø
Spennende arbeidsoppgaver der ingen dager er like
Gode og dyktige kollegaer
Hjem- jobb- hjem avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger


Lønn: Etter gjeldende overenskomst
Stillingskoder: 667500 Miljøterapeut, 717400 Sykepleier, 645500 Vernepleier.