Detaljer


Vi søker etter flere miljøterapeuter

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

CRUX Bokn bufellesskap er en barneverninstitusjon for barn og unge mellom 13 og 18(20) år med tilleggsproblematikk Vi arbeider på oppdrag fra Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet, og Oslo Kommune.

Virksomheten er en del av Stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

CRUX Bokn bufellesskap vurderer nye inntak som kan medføre behov for økt bemanning. Fortløpende mottar vi forespørsler i forhold til etablering av enetiltak. Slike henvendelser vil medføre behov for flere miljøterapeuter. I tillegg vil det være behov for flere vikarer og muligens nattevakter. Vi søker derfor søkere til stillingen med forbehold om at oppdragene blir våre.  

God differensiering, individuell tilrettelegging og involvering av ungdom er sentralt i vårt arbeid.

Vi søker deg som har en bachelor i sosialt arbeid, barnevernspedagog, vernepleier. Annen relevant høyskoleutdanning vil kunne bli vurdert. Jobben vil hovedsakelig bestå av miljøterapi, oppfølging og veiledning av ungdom i institusjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidet innebærer høy grad av selvstendig jobbing, samt teamarbeid. Videre vil det bli tett samarbeid med ungdommens familie, oppfølging av skole/arbeidstrening, ansvarsgruppemøter og rapportskriving.

  • Søknadsfrist snarest.
  • Kandidater må ha førerkort klasse B

- Ta kontakt så får dere et hyggelig svar tilbake.

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater