Adresse

Besøksadresse
Rogalandgata 35
5531  HAUGESUND

CRUX oppvekst - institusjon Haugalandet oppføring hos:

CRUX oppvekst - institusjon Haugalandet

Stiftelsen CRUX 
Vi er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse med 18 virksomheter. Vi tilbyr tjenester innen barnevern, rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern, oppfølgingstilbud til mennesker under- og etter soning eller behandling, samt tilbud for psykisk utviklingshemmede. I Stiftelsen CRUX er vi rundt 600 ansatte og over 100 frivillige medarbeidere. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter.

CRUX oppvekst - institusjon Haugalandet tilbyr et differensiert og individuelt tilpasset omsorgs-og behandlings- opphold med vekt på kartlegging og dokumentasjon.

Målsettingen vår er at alle ungdommer skal bli hørt og gis mulighet til å aktivt delta i alle forhold som berører dem. 


Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse