Ledig stilling

Vestnes kommune

Miljøterapeut

Offentlig forvaltning

Stillingstype

Vi søkjer etter miljøterapeut til ledig 50 % stilling ved eining for familie og helse, Myra aktivitetssenter. Arbeidstid dag og det kan verte aktuelt med arbeid ein søndag kvar helg 4 helg.

Frå 2022 inngjekk Vestnes legesenter, psykisk helseteam, psykisk helseteam for barn og unge, Myra aktivitetssenter, helsestasjon og tilsynsførartenesta inn i ei ny felles eining for familie og helse.

Arbeidsstad
Myra aktivitetssenter ligg i nærleiken av Vestnes sentrum.  

Arbeidsoppgåver
- Gjennomføre og legge til rette for aktiviteter etter oppsatt plan
- Tverrfagleg samarbeid internt og eksternt
- Bidra internt med fagutvikling for sine kollegaer og samarbeidspartnarar
- Gjennomføre tildelte kompetansekrav og opplæringsoppgåver i gjeldande opplæringsplaner og kvalitetssystem
- Delta i opplæring, undervising og forbetringsarbeid
- Praktiske oppgåver

Kvalifikasjonar
Vi søkjer etter personar som utdanna vernepleiar, sosionom eller anna 3-årig helse og sosialfagleg bakrunn. Det er ein fordel om du har vidareutdanning i psykisk helsearbeid, rus eller målretta miljøarbeid, men detter er ikkje eit krav.

- Ønskeleg med arbeidserfaring frå dagsenter/aktivitetssenter innan psykisk helse/rus
- Du må ha førarkort kl B.

Personlege eigenskapar
- Vi ønsker oss ein truverdig og fagleg sterk fagperson som er god på relasjonsarbeidet
- Du må kunne ta utfordringar
- Du må vere omstillingsdyktig då det skjer store endringar i organisasjonen vår
- Fleksibel og løysingsorientert
- God til å samarbeide på tvers av yrkesgrupper

Vi tilbyr
- Allsidige utfordringar i eit godt fagmiljø med dyktige medarbeidarar
- Fagleg utvikling etter kompetanseplan
- Løn etter gjeldande avtaleverk
- Pensjons- og forsikringsordningar etter tariffavtale
- Kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- Løn i høve gjeldande avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar. 

Ved tilsetting krev vi politiattest og den skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.
 
Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.
 
Referanse
Oppgi referansar.
 
Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.
 
Søkjarlista kan bli offentliggjort.