Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Miljøterapeut 50% vikariat, natt

Offentlig forvaltning

Kringsjåtunet er et av helseforetakets døgntilbud for ungdom, i alderen 12 - 18 år, innen psykisk helsevern og er pr. i dag godkjent med totalt 6 døgnplasser.
Tre av plassene er for ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser. I tilknytning til institusjonen er det en egen skoleenhet.

Behandlingen bygger på en utviklingsstøttende behandlingsmodell som vektlegger et samarbeid med ungdommen selv, deres familier og nettverk, samt det lokale hjelpeapparatet. Det vektlegges kontinuerlig faglig utvikling og kompetansestyrking. Institusjonen har til sammen 25 stillinger fordelt på enhetsleder, overlege, psykologspesialist, miljøterapeuter samt administrativt og teknisk personell.

Stillingen inngår i turnus med 2 hvilende nattevakter i uka + 3 våkne nattevakter hver 4. helg. 

Ved ansettelse må gyldig politiattest fremlegges. 

 

Kvalifikasjoner:

 •  3-årig høgskole-/universitetsutdanning/ påbegynt utdanning i helse- og sosialfag: Sykepleier, vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog.
 •  Ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn og unge.

 

Personlige egenskaper:

 • Norsk autorisasjon.
 • Være en tydelig voksen og god rollemodell.
 • Gode samarbeidsevner og trygg på deg selv.
 • God orden og god skriftlig framstillingsevne.
 • Ha godt humør og engasjement.

 

Vi tilbyr:

 • Faglig utvikling i et arbeidsmiljø med kompetanse og stabilitet.
 • En utfordrende  og variert arbeidshverdag.
 • Være del av et miljø preget av kvalitet, trygghet og respekt.
 • Lønn etter  overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.