Ledig stilling

Trondheim Kommune

Miljøterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for rustjenester, avdeling Jarleveien, søker vi nå etter en miljøterapeut til et vikariat i 20 prosent stilling for perioden 1. november 2022 - 31. desember 2023. Stillingen er tilknyttet helg, med arbeid hver fjerde helg. Vi har lange vakter på tolv timer lørdag og søndag, ordinær kveldsvakt fredag.

Stillingen er primært knyttet til oppfølging av voksne personer med langvarig og alvorlig rusavhengighet, samt oppfølging av psykisk helse. Du vil møte personer med ulike psykiske og somatiske helseutfordringer, og du vil jobbe helhetlig og variert. 

Enhet for rustjenester er en kompetanseenhet for mennesker med alvorlig rusavhengighet med/uten psykiske lidelser. Enheten gir tjenester med og uten vedtak, og består av fire avdelinger. Vi har hovedvekt på helsehjelp og oppfølging i bolig, recovery og skadereduksjon står sentralt i tjenesteutøvelsen.

Arbeidsoppgaver:

 • Hjelp til å mestre hverdagen
 • Hjelp til å ivareta og beholde egen bolig
 • Gi nødvendig helsehjelp etter kompetanse og behov
 • Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak
 • Bistand til å komme seg til helserelaterte avtaler som fastlege, tannlege etc.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sosial-/helsefaglig høyskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid med pasienter/brukere i aktiv rus er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en person som er samarbeidsorientert og  ansvar- og holdningsbevisst
 • Du kan jobbe selvstendig, men også i team
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du må være i stand til å ta initiativ
 • Du er trygg på deg selv i møte med personer i en vanskelig livssituasjon
 • Du er i stand til å håndtere konfliktsituasjoner

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig samarbeid med fokus på recovery
 • En innholdsrik arbeidshverdag
 • Arbeid hver fjerde helg
 • Kompetanseheving og fagutvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler