Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Miljøterapeut 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester Bergenhus og Årstad er en bydelsomfattende enhet med 360 årsverk fordelt på 27 tjenestesteder. Vi gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. I vår enhet har vi mange dyktige ansatte. Vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til vårt fellesskap. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkelte tjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, utvikling og mestring.

Inger Bang Lunds vei 5 er en nyetablert privat bogruppe sentralt på Danmarksplass, som hadde innflytting høsten 2021. Her bor 8 unge mennesker i alderen 18 - 27 år, med et variert bistandsbehov, kombinasjonsproblematikk og utviklingshemming. Vi har nå 2 ledige stillinger som miljøterapeut. Vi søker deg som jobber faglig målrettet og profesjonelt. Du har et stort engasjement for brukergruppen, og du bidrar med din fagkunnskap. Lojalitet til beslutninger er en forutsetning. 

Bybane og buss er i umiddelbar nærhet, og det er gåavstand til sentrum.
Arbeidstid er langvakter 12,5 timer med enkelte dag- og aftenvakter. Arbeidshelg hver 4 helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøterapeutisk arbeid i tjenesten til den enkelte
 • Sikre tjenestemottakere et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker
 • Ansvar for utarbeiding og oppfølging av planarbeid
 • Arbeid med kap. 9 Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Tverrfaglig samarbeid med eksterne og interne instanser
 • Legemiddelhåndtering
 • Veiledning og opplæring av medarbeidere og studenter i praksis
 • Relasjonsbygging og motivasjonsarbeid
 • Kvalitetssikre dokumentasjon i tråd med Bergen kommunes retningslinjer
 • Ansvarsvakt
 • Primærkontakt
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som  vernepleier eller sykepleier, eller utdanning som ergoterapeut, sosionom eller barnevernspedagog
 • Personlig egnethet er en forutsetning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helse
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Må ha gyldig politiattest
 • Må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2-prøve i norsk

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges særlig, og engasjement for brukergruppen er en forutsetning
 • Lojalitet til det faglige arbeidet er en forutsetning
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Være løsningsorientert 
 • Høy etisk bevissthet, og evne til kritisk refleksjon 
 • Bidrar med å ivareta et positivt og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer, både personlig og faglig
 • Faglig veiledning
 • Lønn etter tariff
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykke- og gruppelivsforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø